Preskočiť na obsah

Obetovanie Pána

„O očisťovaní Panny Márie a obetovaní Ježiška píše sv. Lukáš“

(Lk 2,22-24.27-29.38)

2. februára slávime sviatok Obetovania Pána a zároveň v Cirkvi prežívame deň zasväteného života. Ponúkam vám impulz na modlitbu podľa prvého bodu meditácie sv. Ignáca (DC 268).

Prvý bod: Ježiška prinesú do chrámu, aby ho predstavili ako prvorodeného Pánovi a obetujú za neho „pár hrdličiek alebo dva holúbky“.

Druhý bod: Simeon prišiel do chrámu a „vzal ho do svojho náručia a velebil Boha: Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji…“

Tretí bod: Anna „prišla ta a velebila Boha a hovorila o ňom všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema“.

Očisťovanie Panny Márie (Lk 2, 22a.24)

Pôrod, rovnako ako iné normálne sexuálne javy (Lv 15), boli považované medzi židmi ako strata životnej sily pre človeka, ktorý prostredníctvom istých obradov, musel obnoviť svoju integrálnu silu a s ňou jednotu s Bohom, ktorý je prameňom života (Lv 12). Hoci pôrod Márie bol vo všetkom panenský, ona v poslušnosti k Bohu sa podrobila tomuto spoločenskému obradu (Lk 2, 24) a pripravovala sa tak, aby čistá vstúpila do Chrámu a obetovala v ňom svojho Syna.

Pár hrdličiek a dva holúbky bola obeta chudobných (Lv 12,6.8). Mária nemohla ani nechcela priniesť inú obetu ako tú, ktorá zodpovedala chudobným. Hoci jej pravá obeta bolo Dieťa, ktoré sa pripravovala predstaviť.

Každý kresťan potrebuje nepretržité a stále vzrastajúce duchovné očistenie, aby prenikol viac v Krista, náš Chrám; a ako hovorí modlitba sviatku Obetovania Pána, aby mohol s čistým srdcom predstúpiť pred Pánovu tvár.

Značky: