Preskočiť na obsah

Princíp a fundament DC

Princíp a Fundament – človek, privilegované stvorenie Boha (DC 23)

Princíp a Fundament – človek, privilegované stvorenie Boha (DC 23)

„Človek je stvorený, aby chválil, vzdával úctu a slúžil Bohu nášmu Pánovi…“ Sv. Ignác začína svoj Princíp Fundament konštatovaním, že človek je stvorený; je stvorený pre niečo; má svoj pôvod v Niekom; je vrcholom celého stvorenia; atď. Túto Ignácovu myšlienku môžeme pozorovať a prehĺbiť z viacerých pohľadov:Čítať viac »Princíp a Fundament – človek, privilegované stvorenie Boha (DC 23)

Princíp a Fundament – pôvod textu a štruktúra

Princíp a Fundament – pôvod textu a štruktúra

Je možné, že sv. Ignác prevzal jadro „Princípu a Fundamentu“ od Erazma alebo od Pedra Lombardiho. Ale jeho prvá inšpirácia má pôvod v Manrese: od jeho duchovnej skúsenosti Boha, Stvoriteľa a Otca a človeka, tvora alebo syna, vo vesmíre, stvorenom a určenom mať podiel na sláve synov Boha. Posledná redakcia, či úprava prináleží jeho poslednej etape štúdií v Taliansku. Text pozostáva z dvoch častí, dvoch blokov. Prvý sa skladá z troch spojenýchČítať viac »Princíp a Fundament – pôvod textu a štruktúra