Preskočiť na obsah

2. týždeň DC

Volanie Krista v DC sv. Ignáca a v dokumentoch 2. Vat. Koncilu (DC 95)

Volanie Krista v DC sv. Ignáca a v dokumentoch 2. Vat. Koncilu (DC 952)

Sv. Ignác vníma volanie Krista z dvoch pohľadov. Prvým pohľadom je univerzálne volanie a druhým je osobné volanie. Dôvodom volania je, aby sa realizovala spásna vôľa Boha Otca, ktorý chce nastoliť univerzálne kráľovstvo Krista, víťaziaceho skrze Lásku nad všetkými vnútornými i vonkajšími nepriateľmi. Toto volanie Krista sa objavuje v mnohých bodoch jeho Duchovných cvičení:Čítať viac »Volanie Krista v DC sv. Ignáca a v dokumentoch 2. Vat. Koncilu (DC 95)

Sv. Ignác z Loyoly: Kristus Kráľ (DC 95)

Osoba Krista Kráľa v Duchovných cvičeniach sv. Ignáca (DC 95)

„Druhá časť z tohto cvičenia pozostáva v aplikácii spomenutého príkladu  o časnom kráľovi na Krista nášho Pána, zodpovedá trom spomenutým bodom. Čo sa týka prvého bodu, ak túto výzvu časného kráľa  berieme do úvahy k jeho poddaným, o koľko je vec hodnejšia uvažovania vidieť Krista nášho Pána, večného kráľa a pred ním celé ľudstvo, ktorému a každému jednému osobitne volá a hovorí: Čítať viac »Sv. Ignác z Loyoly: Kristus Kráľ (DC 95)

Volanie Kráľa (DC 91-98)

Volanie Kráľa (DC 91-98)

Pre sv. Ignáca toto cvičenie nie je ani meditáciou, ani kontempláciou. Predsa však charakter tohto cvičenia na začiatku môžeme vnímať takto: Keďže používa porovnávanie (keďže je vec viac hodná na uvažovanie (DC 953) ako metóda modlitby, môže byť považovaná za meditáciu. Spočíva v tom, že exercitant sa nachádza pred Kristom a najvyšším ideálnom, ďalej v počúvaní a porovnávaní jeho volania s odpoveďou, ktorú mu dáva v momente svojho života. Porovnávanie je vlastná dynamika cvičenia troma schopnosťami (pamäť, rozum, vôľa). Túto dynamiku porovnávania môžeme nájsť vČítať viac »Volanie Kráľa (DC 91-98)

Volanie alebo výzva pominuteľného kráľa (DC 93-94)

Volanie alebo výzva pominuteľného kráľa (DC 93-94)

1 Druhý bod. Pozorovať, ako tento kráľ hovorí ku všetkým svojim ľuďom: 2 mojou vôľou je získať celú zem neveriacich; preto, kto chce byť pripojený ku mne, musí byť spokojný s jedlom ako ja, a tiež s nápojom a oblečením, atď.; rovnako musí pracovať so mnou vo dne a bdieť v noci, atď.; pretože tak potom bude mať podiel so mnou na víťazstve, ako ho mal na námahách.“ (DC 93)Čítať viac »Volanie alebo výzva pominuteľného kráľa (DC 93-94)

Pominuteľný kráľ

Prvý bod. Predstaviť si pred oči ľudského krá­ľa, ustanoveného samým Bohom, naším Pánom, ktorému vzdávajú úctu a poslúchajú ho všetky kniežatá (vládcovia) a všetci kresťania. (DC 92)

Biblický impulz pre tento bod Duchovných cvičení:

Osoba kráľa Dávida

Ľudský kráľ vybratý samým Bohom, Čítať viac »Pominuteľný kráľ