Preskočiť na obsah

Heslá

Modlitba

Modlitba

Ignácov život je presiaknutý stále trvajúcou modlitbou. Neustála modlitba pre neho znamená, že ho Boh vo všetkom priťahuje, a že je na neho upriamený: „Hľadať a nachádzať Boha vo všetkých veciach.“ V „Zápiskoch zo života pútnika“ (Autobiografia) priznáva svoju ľahkosť spojiť sa s Bohom ….. je teraz väčšia ako kedykoľvek predtým v celom jeho živote. Vždy a v každú hodinu, keď chce nájsť Boha, aj ho nachádza.“ ( Autobiografia 99 ). Nie dlho trvajúce modlitby sú špecificky ignaciánske, ale stále vnútorné úsilie kontaktovať sa s Bohom. Raz píše, že keby bola modlitba najvyššia, ako jediný spôsob spojenia sa s Bohom, potom by bola každá modlitba,Čítať viac »Modlitba

Sv. Ignác z Loyoly – Cvičiť sa

Cvičiť sa

Už na prvej strane Ignácovej autobiografie sa objavuje slovo „cvičiť „. Hovorí o tom, že mal „záľubu, v cvičení sa so zbraňou“ (Autobiografia1). Zbrane sú istotne najnesympatickejší nástroj na cvičenie, lebo pripomínajú vojnu. Ale šport so zbraňou, ako každý šport nám ukazuje, že človek len vtedy niečo dosiahne, keď cvičí. „Cvik robí majstra.“ To platí pre šport, to platí pre hudbu, to platí pre učenie sa cudzieho jazyka, to platí o každom výchovnom postupe:Čítať viac »Sv. Ignác z Loyoly – Cvičiť sa

Exercície

Exercície

„Ignác“ a „Exercície“ sú dve slová, ktoré treba vyslovovať jedným dychom. Nie, že by bol Ignác jednoducho „objaviteľom“ exercícií, to znamená duchovných cvičení. Duchovné cvičenie existovali vždy v dejinách náboženstiev a veriacich ľudí. Exercičnou knižkou dal Ignác tomuto duchovnému cvičeniu novú, účinnú formu. Táto účinnosť sa odzrkadľuje vo vete, že exercičná knižka „urobila“ svätýmiČítať viac »Exercície

Veľkodušnosť

Veľkodušnosť

„Pane, nevládne veľká márnotratnosť v stvorenstve?

Plody nevyvážia to, čo sa stratí na semene.

Pramene vyvierajú vodu vo veľkej hojnosti.

Slnko vyžaruje návaly svetla.

Nech ma tvoja veľkodušnosť učí, v čom je veľkosť duše.

Nech ma tvoja štedrosť chráni pred tým, aby som bol skúpy.

Keď vidím, ako máš otvorenú ruku, aký si štedrý a dobrý, daj, aby som aj ja, zo svojej strany dával bez toho, aby som počítal, ako kráľovský Syn, ako Syn Boží.“

Slovami tejto modlitby presne vystihuje brazílsky biskup Don Helder Camara presne to, čo Ignác píše v piatej poznámke svojej knihy duchovných cvičení:Čítať viac »Veľkodušnosť

sv. Ignác z Loyoly a sila túžby v modlitbe

V našej túžbe je prítomný Boh

„Túžba je počiatok všetkého!“ – Pravdu tohto výroku Nelly Sachsovej si môže každý ľahko preskúšať. Sotva existuje niečo horšie ako školská trieda, rozmaznané dieťa, človek, ktorý nič nechce a nevie, čo by chcel. Chcenie, želanie, žiadosť, túžba sú „počiatkom všetkého“.

Pre Ignáca je táto túžba taká dôležitá, že sa – spočiatku – uspokojí dokonca s „túžbou po túžbe“. Ak by niekto chcel nasledovať Krista na jeho ceste a nepociťoval by túžbu nasledovať ho aj na krížovej ceste, tak stačí už aj „túžba po túžbe“.Čítať viac »sv. Ignác z Loyoly a sila túžby v modlitbe