Preskočiť na obsah

Luis de la Palma

Luis de la Palma: O troch etapách, ktoré má duchovná cesta

Luis de la Palma: O troch etapách, ktoré má duchovná cesta

1)      Na ktorejkoľvek telesnej ceste sa berú do úvahy tri základné alebo podstatné veci: Prvou je miesto odkiaľ vychádzame; druhou je cieľ kam ideme; treťou je cesta, ktorá je v strede medzi týmito dvoma – začiatkom a koncom, a kráčajúc po nej, sa človek vzďaľuje od jednej a približuje sa k druhej. Tieto tri rovnaké veci môžeme mať na zreteli aj pri ceste k dokonalosti.Čítať viac »Luis de la Palma: O troch etapách, ktoré má duchovná cesta

Luis de la Palma: Duchovný význam cesty v DC sv. Ignáca

Luis de la Palma: Duchovný význam cesty v DC sv. Ignáca

Nachádzame sa pred textom z diela Duchovná cesta, z pera pátra Luis de la Palma, v ktorom prirovnáva Duchovné cvičenia sv. Ignáca k ceste. Rozoberá význam „cesty“ – stupne cesty. Tento historický text, a aj nasledujúce z jeho veľkolepého diela, sa zaraďuje medzi vynikajúce komentáre k Duchovným cvičeniam sv. Ignáca. Konkrétny text je vybratý z prvej knihy, piatej kapitoly, ktorá hovorí o duchovnom význame cesty. Celá prvá kniha z diela o Duchovnej ceste sa venuje najmä tzv. ceste očistenia.Čítať viac »Luis de la Palma: Duchovný význam cesty v DC sv. Ignáca

O výnimočnosti knižočky Duchovných cvičení a jeho autorovi

Z knihy El camino espiritual (Duchovná cesta) od pátra Luis de la Palma (1. kniha, 1. kapitola)

1)      Knihu Duchovných cvičení napísal náš blahoslavený Otec svätý Ignác v počiatkoch svojho obrátenia (počas svojho pobytu v Manrese), vyberajúc zo svojej vlastnej skúsenosti a zo spytovania svedomia a starostlivého pozorovania vecí, ktoré sa v ňom odohrávali. V nej nám zanechal, maľujúc so živými farbami, pravdivý obraz svojho ducha a cesty a prostriedky, cez ktoré ho náš Pán pozdvihol do tak veľkej dokonalosti; a cesty a tiež prostriedky, cez ktoré sa my musíme usilovať o dokonalosť a pomáhať našim blížnym dosiahnuť svoj posledný cieľ, a byť aj v tom jednom, aj v tom druhom (to je v štúdiu našej vlastnej dokonalosti a v usilovnosti o dokonalosť blížnych), pravdivými synmi alebo napodobňovateľmi toho, čo nám dal Boh cez Otca (Ignáca) vodcu a učiteľa. Pretože, potom, čo Boh náš Pán povolal nášho svätého Otca (Ignáca) z tmy do svetla, z márnomyseľnosti k pravde, z vojenskej služby svetuČítať viac »O výnimočnosti knižočky Duchovných cvičení a jeho autorovi

P. Luis de la Palma SJ – Duchovná cesta v ignaciánskej spiritualite

P. Luis de la Palma SJ  – Význam duchovnej cesty v ignaciánskej spiritualite

Narodil sa v roku 1559 v Tolede, v Španielsku. Jeho rodina bola pomerne dobre zabezpečená. Mal desať súrodencov toho dvaja boli jezuiti. Najprv študoval v Alcale, kde aj vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. Filozofické a teologické štúdiá si takisto vykonal v Alcale. Zastával viaceré dôležité úlohy: profesor filozofie a teológie, rektor viacerých kolégií, kazateľ, superior viacerých komunít, magister novicov, provinciál Toleda a mnohé iné úlohy, ktoré mu boli zverené. Patril medzi najlepších znalcov ignaciánskej spirituality. Medzi jeho najdôležitejšie diela patria El Camino espiritual (Duchovná cesta) a La Historia de la Sagrada Pasión (História svätého utrpenia). Tieto knihy boli preložené do viacerých svetových jazykov a vydané vo viacerých edíciách. Celá tvorba pátra Luis de la PalmuČítať viac »P. Luis de la Palma SJ – Duchovná cesta v ignaciánskej spiritualite