Preskočiť na obsah

Meditácie

P. Pedro Arrupe SJ: Modlitba ku Kristovi, nášmu vzoru

O spôsobe nášho konania

Pane, keď uvažujem o „našej svojráznosti“, objavujem, že ideál nášho spôsobu konania je tvoj spôsob konania. Z toho dôvodu dvíham svoje oči k tebe (Hebr 12, 2), oči viery vidia tvoju tvár, ako sa javíš v evanjeliu. Som jeden z tých, o ktorých svätý Peter hovorí: „Vy ho milujete, hoci ste ho nevideli. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte a jasáte nevýslovnou radosťou, plnou slávy“ (1 Pt 1, 8).Čítať viac »P. Pedro Arrupe SJ: Modlitba ku Kristovi, nášmu vzoru

Dieťa narodené pre naše dobro (sv. Ján z Avily)

„Dieťa narodené pre naše dobro“ (sv. Ján z Avily)

Narodenie Ježiša Krista – V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius. A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazaret do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v po žehnanom stave. Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok aČítať viac »Dieťa narodené pre naše dobro (sv. Ján z Avily)

Meditácia o poslednom cieli človeka: večná spása

Princíp a Fundament

Text na modlitbu: Človek je stvorený, aby chválil, vzdával úctu a slúžil Bohu nášmu Pánovi, a prostredníctvom toho si spasil dušu. (DC 23)

Myšlienky na uvažovanie:

Prvé uvažovanie: Na čom spočíva spása? Spása začína tu, v našom živote. V našom živote získavame vieru, odpustenie hriechov a milosť Boha, to znamená, že získavame adoptívne synovstvo, sme Božou rodinou a dedičmi nebeského kráľovstva a okrem toho, získavame účasť na božej prirodzenosti. Keď zomrieme,Čítať viac »Meditácia o poslednom cieli človeka: večná spása

Zmysel života

Boh je Pán a Otec

Úvodná poznámka: Udalosť stvorenia, ktorú sv. Ignác navrhuje exercitantovi na uvažovanie na prahu Duchovných cvičení v Princípe a Fundamente, má pomôcť začať dialóg s Bohom s plným uvedomením si toho, kto je Boh a kto je on.

Sv. Ignácovi vždy záležalo na tom, aby exercitant dosiahol istý cieľ, ovocie, ktoré má priniesť každá meditácia. Preto v poznámke 48 pripomína, aby si exercitant uvedomil, čo chce a čo si želá od meditácie.

Cieľ tohto cvičenia z Princípu a Fundamentu je viac rozpoznať a akceptovať svoju realitu, to, že som stvorením, a že Boh je mojím Pánom, ale zároveň aj Otcom.

Sv. Ignác pokračuje v rovnakej línii ako Biblia, predstavuje v prvej fáze Princípu a Fundamentu Trojjediného Boha v akte stvorenia,  ako jediný začiatok činností „ad extra“. „Človek je stvorený“ (DC 23). „Boh povedal: Čítať viac »Zmysel života