Preskočiť na obsah

Konštitúcie SJ

Obsah a niektoré duchovné akcenty prvej a druhej časti Konštitúcií Spoločnosti Ježišovej

Obsah a niektoré duchovné akcenty prvej a druhej časti Konštitúcií  

Pokiaľ Spoločnosť Ježišova a jej Konštitúcie sa chápu ako „cesta k Bohu“ („…A nech sa stará, aby  mal počas celého svojho života vždy pred očami na prvom mieste Boha a potom spôsob tohto svojho rehoľného zriadenia, ktoré je akousi cestu k Bohu, a aby sa usiloval zo všetkých síl dosiahnuť tento cieľ, ktorý mu predložil Boh….“; por. Formula Inštitútu 1/1540/1550), ktorej telo dávajú Duchovné cvičenia tým, že do nej zaťahujú celý život, prvá a druhá časť sa vyjasňujú vo svetleČítať viac »Obsah a niektoré duchovné akcenty prvej a druhej časti Konštitúcií Spoločnosti Ježišovej

Prvá a druhá časť Konštitúcií Spoločnosti Ježišovej

Prvá a druhá časť Konštitúcií Spoločnosti Ježišovej

O prijatí do probácie a prepustenie tých, čo boli prijatí, ale v probácii sa ukázali málo súci pre Spoločnosť Ježišovu

Pôvod a prameň prvej a druhej časti Konštitúcii

Pred oficiálnym založením Spoločnosti Ježišovej mali prví spoločníci sv. Ignáca na starosti prijatie nových členov, ktorí sa do nej hlásili. O tomto sa zmienil sv. Ignác v jednom svojom liste Isabel Roser (list z 19. decembra 1538). Už od prvej redakcie Formuly Inštitútu, sa spomína táto záležitosť. Texty o prijatí nových členov sú uvedené z druhej a tretej redakcie Formuly Inštitútu 1540 a 1550 (prvá redakcia je z roku 1539):Čítať viac »Prvá a druhá časť Konštitúcií Spoločnosti Ježišovej

Konštitúcie Spoločnosti Ježišovej – Štvrtá kapitola Examenu (53-103)

Štvrtá kapitola Examenu (53-103)

Vstup do Spoločnosti Ježišovej je kľúčovým momentom v živote. Je viditeľné prostredníctvom osobného obrátenia a radikálneho a definitívneho nasledovania Ježiša Krista. Sv. Ignác v tomto procese pozýva kandidáta, aby nad týmto kľúčovým momentom uvažoval, počnúc od svojho začiatku, a to v celej totalite jeho rozvoja. Tento proces zakúsil sám sv. Ignác a to od svojho obrátenia: zanechalČítať viac »Konštitúcie Spoločnosti Ježišovej – Štvrtá kapitola Examenu (53-103)

Pôvod a cieľ Examen a niektoré charakteristiky Examenu (1-52)

Prvá a všeobecná skúška – Examen (1-133)

Pôvod a cieľ Examenu

V roku 1540, v momente založenia a schválenia Spoločnosti Ježišovej, bolo okolo prvých spoločníkov veľké množstvo priateľov – kňazov, laikov, mladých, vzdelaných, jednoduchých ľudí, remeselníkov – ktorí si želali, aby im pomáhali a spolupracovali s nimi a to tým, že sa cítili priťahovaní skrze ich evanjeliovú silu a ich apoštolskú horlivosť, a niektorí si želali, aby boli začlenení do ich skupiny, podľa ich vlastných osobných schopností. Už v roku 1540 Ignác rozhodolČítať viac »Pôvod a cieľ Examen a niektoré charakteristiky Examenu (1-52)

Úvod ku Konštitúciám Spoločnosti Ježišovej (134-137)

Úvod ku Konštitúciám (134-137)

Jeden zo spôsobov ako robiť múdroslovné čítanie Konštitúcií je priblížiť sa k nim tak, že venujeme osobitnú pozornosť téme „začiatok“. Sv. Ignác dáva veľký pozor na „začiatky“. Pripomeňme si, akú dôležitosť dáva sv. Ignác „začiatkom“ v modlitbe. Taktiež on musel viackrát začínať. Hundral, keď musel opustiť Svätú zem a začínať odznova hľadať Božiu vôľu. (Por. Autobiografia 49-50) Je tajomstvom „začať“ a tiež je tajomstvom „znovu začať“. Pre Ignáca to vždy značilo, že sa znova vložil  alebo sa znova dal k dispozícii Bohu. Úvod ku Konštitúciám nám ukazuje spôsob akoČítať viac »Úvod ku Konštitúciám Spoločnosti Ježišovej (134-137)