Preskočiť na obsah

Hľadanie Boha

Rozlišovanie – základný pilier ignaciánskej spirituality

Rozlišovanie – základný pilier ignaciánskej spirituality

Z osobnej skúsenosti Ignáca a prvých spoločníkov zostala načrtnutá duchovná línia, ktorá prenikala všetky aktivity prvých jezuitov, a ktorá sa zachovala ako definitívne dedičstvo v Spoločnosti Ježišovej: duchovné rozlišovanie. Toto je to, čo sa naplno vyjadruje v Duchovných cvičeniach, v Konštitúciách, v listoch a v iných ignaciánskych dokumentoch. Rozlišovanie taktiež dalo originálnu tvárČítať viac »Rozlišovanie – základný pilier ignaciánskej spirituality

Komunitné rozlišovanie prvých spoločníkov sv. Ignáca a poslušnosť

Od skupiny priateľov v Pánovi k organizovanému telu Spoločnosti Ježišovej

Rozhodnutie vytvoriť Inštitút s poriadkom poslušnosti, prinieslo so sebou niekoľko vážnych zmien vo vzťahoch medzi spoločníkmi a spôsob hľadania Božích cieľov sa preniesol na skupinu. Týmto sa ešte viac zosilnili medzi nimi vzájomné putá. Začali formovať „apoštolské telo“, v ktorom každý jeden zastával svoje miesto. Vo všetkých prácach dominovali hlavne dve skutočnosti: Čítať viac »Komunitné rozlišovanie prvých spoločníkov sv. Ignáca a poslušnosť

Spoločné hľadanie: Ignác a prví spoločníci

Spoločné hľadanie: Ignác a prví spoločníci

Vášnivé hľadanie, ktoré orientovalo všetky činy a skutky pútnika sa prenieslo aj na jeho spoločníkov. Zdá sa, že už od Manresy Ignác myslel na spoločný apoštolát. V Barcelone sa k Ignácovi pridali štyria spoločníci, ktorí ho nasledovali do Alcaly a do Salamanky, ale potom ho opustili. Iba v Paríži zrealizoval celkom svoje želanie, keď sa stretol s ľuďmi, ktorých mu Božia prozreteľnosť prichystala do cesty. Rozprávajúc s každým jedným z nich, Čítať viac »Spoločné hľadanie: Ignác a prví spoločníci

Osobné hľadanie Božej vôle (1)

Byť človekom znamená slúžiť

Veľmi zaujímavou vetou sa opísala Ignaciánska spiritualita ako „mystika služby skrze lásku“. Kladie sa akcent na službu, na spôsob ako Ignác rozumel nasledovanie Krista. Koncepcia, ktorú Ignác má o človekovi je, že je služobník. Pripomínajú to Duchovné cvičenia: „Človek je stvorený, aby…slúžil Bohu.“ (DC 23) A to, že najcennejšie medzi všetkými vecami, ktoré kresťan môže realizovať v živote je slúžiť skrze lásku, ako to potvrdzuje aj koniec Duchovných cvičení: „predovšetkým si treba ceniť horlivú službu Bohu, nášmu Pánovi, skrze čistú lásku.“ (DC 370)Čítať viac »Osobné hľadanie Božej vôle (1)