Sv. Ignác z Loyoly: Priatelia v Pánovi, Paríž

Sv. Ignác z Loyoly: Priatelia v Pánovi, Paríž Jeden z významných prvkov, ktorý môžeme niekoľko krát objaviť v Autobiografii sv. Ignáca, je úmysel združiť okolo seba spoločníkov, ktorí by sa dali k dispozícii Pánovi. Tento úmysel nám približuje Ignác v mnohých bodoch: „So silným vetrom odzadu za päť dní a nocí urobili sme cestu z Barcelony do Gaety, pravdaže nie bez veľkého strachu všetkých cestujúcich z rozbúreného mora. V celom tom kraji každý sa obával nákazlivého moru. Len čo som zostúpil z lode, hneď som sa vydal na cestu do Ríma. Niektorí cestujúci sa pridružili ku mne na tú istú cestu: istá matka so svojou dcérou, ktorú preobliekla za mládenca a ešte akýsi iný chlapec. Títo šli so mnou, pretože tiež žobrali. Keď sme prišli k akémusi dvorcu, našli sme tam...

Čítaj viac

Sv. Ignác – humanistické a filozofické štúdiá v Paríži (1528-1535)

Sv. Ignác – humanistické a filozofické štúdiá v Paríži (1528-1535) Sv. Ignác po odchode zo Salamanky sa opäť ocitol na križovatke svojho živote. Ani rozhodnutie odísť študovať do Paríža nevyriešilo problém jeho budúceho živote. V tomto období jeho putovania sa mu ponúkali dve riešenia: 1) vstúpiť už do nejakej existujúcej rehole; 2) kráčať po svete a takto pomáhať dušiam. Ignác takto píše o svojom uvažovaní: „Preto som sa rozhodol, že pôjdem študovať do Paríža. Keď som sa ešte v Barcelone radil, či mám študovať a ako dlho, hlavná vec pozostávala v tom, či po štúdiách vstúpim do rehole, alebo či sa budem túlať svetom. Pri myšlienke vstúpiť do rehole sa vzbudzovala vo mne súčasne aj túžba vstúpiť do nejakej rehole, ktorá je na úpadku a málo reformovaná; preto som...

Čítaj viac

Sv. Ignác v Alcale a Salamanke: štúdium, apoštolát, procesy (1526-1527)

Sv. Ignác v Alcale a Salamanke: štúdium, apoštolát, procesy (1526-1527) Sv. Ignác po skončení kurzu latinčiny v Barcelone, odcestoval na ďalšie štúdiá najprv do Alcaly. „Po dvoch rokoch štúdia, počas ktorých — ako mi povedali — som veľmi pokročil, môj učiteľ mi oznámil, že sa môžem dať zapísať na kurz slobodných umení, aby som teda šiel do Alcaly. Ja som sa však predsa ešte dal vyskúšať istému doktorovi teológie. Ten mi dal takú istú radu. Vydal som sa teda sám na cestu do Alcaly, i keď som už vtedy, ako sa mi zdá, mal aj niekoľko spoločníkov. Keď som prišiel do Alcaly, začal som žobrať a žiť z almužien. Neskoršie, po desiatich alebo dvanástich dňoch takéhoto spôsobu života, ma uvidel istý klerik a iní, čo boli s ním, prosiť o almužnu. Začali sa mi posmievať a...

Čítaj viac

Putovanie do Svätej zeme (február 1523 – marec 1524) (3. časť)

Putovanie do Svätej zeme (február 1523 – marec 1524) (3. časť) Sv. Ignác: Jeruzalem a sväté miesta Po toľkých peripetiách, ktoré sprevádzali Ignáca od Barcelony, vidíme Ignáca ako napokon sa doplavil do Svätej zeme. Ignácovi sa tak naplnil sen, ktorý mal ešte z Loyoly a Manresy, aby mohol navštíviť historické miesta Ježiša Krista. Od prvého momentu po vylodení zostali všetci pútnici pod jurisdikciou františkánov, ktorí boli poverení strážením Svätej zeme od 1342. Na cestu smerom k Jeruzalemu sa vydali na malých osliciach. Takto sa všetci pútnici približovali k vytúženému miestu. Dve míle pred vstupom do svätého mesta, povedal Diego Manes, s veľkou zbožnosťou, pútnikom, aby si pripravili svedomie a strážili ticho, to preto lebo o chvíľu mali uvidieť sväté mesto....

Čítaj viac

Putovanie do Svätej zeme (február 1523 – marec 1524) (2. časť)

Putovanie do Svätej zeme (február 1523 – marec 1524) (2. časť) Cesta do Talianska – Rím a Benátky Nie je istý presný deň, kedy sa sv. Ignác nalodil v Barcelone smerom do Ríma. Pravdepodobne to muselo byť okolo sviatku sv. Jozefa, teda okolo 19. alebo 20. marca. Sv. Ignác totiž prišiel do Ríma na Kvetnú nedeľu, ktorá vtedy pripadla na 29. marca. Na túto cestu potreboval asi päť dní. To znamená, že jeho loď prišla do Gaety okolo 20. marca. Z Barcelony teda musel odísť v polovici marca 1523. Sv. Ignác o tom píše: „So silným vetrom odzadu za päť dní a nocí urobili sme cestu z Barcelony do Gaety, pravdaže nie bez veľkého strachu všetkých cestujúcich z rozbúreného mora.“ (Autobiografia 38) Z tejto plavby sa zachovalo svedectvo Gabriela Perpinyá, ktorý vstúpil na loď...

Čítaj viac