Jednota priateľov v Pánovi a jednota Spoločnosti Ježišovej (1. časť)

Jednota „priateľov v Pánovi“ a jednota „Spoločnosti Ježišovej“ (1. Časť) Priatelia v Pánovi Výraz „Priatelia v Pánovi“, ktorý mal v dejinách Spoločnosti Ježišovej veľký úspech, je priamo od sv. Ignáca. Napísal ho 24. júla 1537 Juanovi de Verdolay, aby mu oznámil príchod „deviatich jeho priateľov v Pánovi“ do Benátok. Z toho štyria boli Španieli, dvaja Francúzi, dvaja Sabojčania a jeden Portugalec. Títo sa neskôr rozptýlili po Taliansku. Dôvodom bolo čakanie na príležitosť odcestovať do Jeruzalema. Všetci títo magistri boli vzdelaní v humanitných vedách a v teológii. Deväť a Ignác – toto sú „desiati spoločníci“, zjednotení spoločnou myšlienkou, ktorá postupne dozrievala počas ich štúdií na univerzite v Paríži. Táto skupinka sa nevytvorila naraz. Od roku 1524,...

Čítaj viac

Svätý Ignác z Loyoly – zrod Spoločnosti Ježišovej

Svätý Ignác z Loyoly – zrod Spoločnosti Ježišovej Založeniu Spoločnosti Ježišovej predchádzalo prenasledovanie prvých spoločníkov. Ignác o tejto skutočnosti píše: „Potom nás začali prenasledovať Mudarra a Barreda a roztrusovali reči, že ja a moji spoločníci sme ušli zo Španielska, z Paríža a Benátok. Nakoniec v prítomnosti guvernéra a legáta, ktorý bol vtedy v Ríme, sa obidvaja priznali, že nemôžu o nás povedať nič zlé, ani čo sa týka mravov, ani nášho učenia. Legát nariadil, aby sa o celej veci mlčalo, ale ja som to neprijal. Povedal som, že chcem konečný rozsudok. To sa nepáčilo ani legátovi, ani guvernérovi, ba ani tým, ktorí mi prv žičili. Nakoniec po niekoľkých mesiacoch sa pápež vrátil do Ríma. Predtým som odišiel do Frascati porozprávať sa s ním a...

Čítaj viac

Juan Alfonso de Polanco

Juan Alfonso de Polanco Medzi ľuďmi prvej jezuitskej generácie, ktorí žili vedľa zakladateľa, sú dve dôležité osoby, ktoré rozvinuli myslenie sv. Ignáca: Nadal a Polanco. O Nadalovi napísal Polanco v roku 1553: „Má veľa poznania o našom Otcovi Učiteľovi Ignácovi, pretože mu veľa rozprával a zdá sa, že má pochopeného a preniknutého jeho ducha, viac ako iní, ktorých by som poznal v Spoločnosti.“ Nadal bol človekom hlbokej inteligencie, bádateľ a kritik. Bol intelektuálne formovaný, keď sa vložil do rúk sv. Ignáca v novembri 1545. Už dovŕšil 38 rokov a bol doktorom teológie. Sv. Ignác ho starostlivo vyškolil v spôsobe modlitby, vysvetlil mu dôvody Inštitútu, vyškolil ho v Konštitúciách a v spôsobe vládnutia. Neskôr sa Nadal namáhal čo najúprimnejšie interpretovať...

Čítaj viac

Konštitúcie Spoločnosti Ježišovej – Štvrtá kapitola Examenu (53-103)

Štvrtá kapitola Examenu (53-103) Vstup do Spoločnosti Ježišovej je kľúčovým momentom v živote. Je viditeľné prostredníctvom osobného obrátenia a radikálneho a definitívneho nasledovania Ježiša Krista. Sv. Ignác v tomto procese pozýva kandidáta, aby nad týmto kľúčovým momentom uvažoval, počnúc od svojho začiatku, a to v celej totalite jeho rozvoja. Tento proces zakúsil sám sv. Ignác a to od svojho obrátenia: zanechal Loyolu a svoju rodinu, osobitne v Manrese vstúpil do duchovnej skúsenosti, ktorá poznačila celý jeho budúci život. Žil v nemocnici, cestoval ako pútnik do Jeruzalema, atď. Je to tiež skúsenosť jeho prvých spoločníkov, najmä od ich konca štúdií v Paríži. Text Examenu túto skúsenosť niekoľko krát výslovne pripomína: „Tým, čo žiadajú o prijatie, sa má...

Čítaj viac

Pôvod a cieľ Examen a niektoré charakteristiky Examenu (1-52)

Prvá a všeobecná skúška – Examen (1-133) Pôvod a cieľ Examenu V roku 1540, v momente založenia a schválenia Spoločnosti Ježišovej, bolo okolo prvých spoločníkov veľké množstvo priateľov – kňazov, laikov, mladých, vzdelaných, jednoduchých ľudí, remeselníkov – ktorí si želali, aby im pomáhali a spolupracovali s nimi a to tým, že sa cítili priťahovaní skrze ich evanjeliovú silu a ich apoštolskú horlivosť, a niektorí si želali, aby boli začlenení do ich skupiny, podľa ich vlastných osobných schopností. Už v roku 1540 Ignác rozhodol prijať mladých študentov, čo boli na mravne aj vedecky na výške, aby pracovali vo vinici Krista nášho Pána. (por. Konštitúcie 308) Na druhej strane, najhodnotnejší spoločníci sv. Ignáca, ako František Xaverský, Pedro Fabro, Diego Laínez,...

Čítaj viac