prvá prosba. rozjímanie troma duševnými schopnosťami (dc 48)

„Pozri, už tri roky chodím hľadať ovocie na tomto figovníku, a nič nenachádzam. Vytni ho! Načo ešte aj zem vyčerpáva?“ (Lk 13, 7) Sv. Ignác začína Prvý týždeň s provokačnou meditáciou o hriechu, ktorá poskytuje exercitantovi možnosť zamyslieť sa nad tým, že sa dopustil vážnych chýb, omylov, priestupkov a hriechov. Ignác ich takto vnímal vo svojom čase. Páter Polanco  neskôr o Ignácovi povedal: „Ignác bol mužom viery, hoci nie celkom žil v zhode s ňou, ani  si nedával pozor na hriechy, osobitne bol samopašný v hrách a vo veciach, čo sa týka žien, ako aj čo sa týka vzbúr a zbraní“ a ospravedlňuje ho tým, že „toto bolo zvyčajným zlozvykom a neresťou“. V 24-rokoch svojho života sa Ignác bránil tým, že si vykonal cirkevnú tonzúru, vyhol sa tak súdnemu procesu pre...

Čítaj viac

Prípravná modlitba v Duchovných cvičeniach sv. Ignáca (DC 46)

Prípravná modlitba v Duchovných cvičeniach sv. Ignáca „Povedal som: „Hľa prichádzam. Vo zvitku knihy je napísané o mne, že mám plniť tvoju vôľu. A to chcem, Bože môj.“ (Ž 40, 8-9) Ignác býval zvyknutý na duplicitu úmyslov, či predsavzatí. Knihy o rytieroch a rovnako nálada – život na dvore, živili v ňom želanie urobiť veľké veci, aby bol videný. Syn Amadísa de Gaula, Esplandián, keď sa stal rytierom, celú noc sa modlil postojačky pred krásnym obrazom Našej Panej, skôr ako sa pustil do záchrany svojho strýka Lisuarte. Vznešené dvorné dámy počúvajú jeho zbožnú modlitbu a obdivujú odvahu, statočnosť a krásu mladíka, šaty a čierne brnenie, ktoré je v protiklade s bielym brnením jeho spoločníkov, tiež nováčikov. Podobne to bolo aj na zámkoch v okolí Loyoly,...

Čítaj viac

Kontemplácia, aby sme dosiahli lásku (DC 230-237)

Kontemplácia, aby sme dosiahli lásku (DC 230-237) Úvod. Názov. Druh tohto cvičenia. Prvá poznámka. (DC 230) „Kontemplácia, aby sme dosiahli lásku. Poznámka: Najskôr je vhodné všimnúť si dve veci. Prvá je, že láska sa musí viac vložiť do skutkov ako do slov.“ (DC 230) Úvod. Zmysel kontemplácie. a)      Táto kontemplácia je intenzívne a radostné cvičenia o milujúcej jednote s Bohom. Cvičenie, ktoré predpokladá hlboké vnútorné očistenie a intímne priateľstvo s Pánom, vyvolané prostredníctvom Božej milosti, počas celých duchovných cvičení. b)      Táto kontemplácia má jasnú súvislosť s Princípom a Fundamentom. Boh pre svoju nepodmienečnú lásku k človekovi vychádza zo seba samého a slobodne a zadarmo zostupuje na obnovené stvorenie (234-237). A človek skrze svoju...

Čítaj viac

Jednota priateľov v Pánovi a jednota Spoločnosti Ježišovej (2. časť)

Jednota priateľov v Pánovi a jednota Spoločnosti Ježišovej (2. časť) Spoločnosť Ježišova – Duchovné cvičenia a Konštitúcie V diele, ktoré napísal sv. Ignác sa niekedy veľmi rozlišuje medzi Exercíciami a Konštitúciami tým, že sa verí, že prvé z týchto dvoch diel obsahuje všetko to, čo hovorí ignaciánska spiritualita. Zabúda sa pritom na to, že Ignác trávil polovicu svojho života aktívne, pripravujúc Konštitúcie. Duchovné cvičenia predstavujú dôležitý čas pre Ignáca, predovšetkým je to skúsenosť obrátenia: zhrňujú dlhý proces rozlišovania Božej vôle, ktorý sa od jednotlivca postupne pretransformoval do kolektívneho, s prvými spoločníkmi. Proces rozlišovania nikdy nie je ukončený, je to volanie, aby sme denne hľadali to, čo chce od nás Pán. Konštitúcie, ktoré Ignác...

Čítaj viac

Pedro Arrupe SJ: Založení a zakorenení v láske (záver)

Pedro Arrupe SJ: Založení a zakorenení v láske (záver) Láska – viera – spravodlivosť – sociálne dimenzie lásky – agapé – Srdce Ježišovo 50. Láska a viera   Božia láska predchádza našu vieru a nezávisí od nej. To, že Kristus za nás zomrel „keď sme boli ešte hriešnikmi“, dokazuje, že Boh nás miluje /122/. Na druhej strane teologálna láska predpokladá našu vieru, a len v láske nachádza viera plnosť. V kresťanstve totiž nič nezáleží na tom, či si obrezaný alebo neobrezaný. Tu rozhoduje viera, ktorá sa prejavuje láskou /123/. Viera dáva zmysel našej láske, kým láska robí našu vieru aktívnou a oživuje ju. Keď v nás Kristus roznecuje vieru v seba a v Otca, takže ho „poznávame“, žiada od nás nielen to, aby sme o ňom vydávali svedectvo alebo ho uznávali, ale aby sme...

Čítaj viac