Ignaciánske kritéria, aby sme rozoznali pravú zbožnosť

V predchádzajúcom článku o zbožnosti sme povedali, že zbožnosť podľa sv. Ignáca je prirovnaná k ľahkosti nájsť Boha, a že v jeho mysli sa predpokladalo osobné úsilie hľadať ho. To znamená, že prebieha istý dialóg medzi človekom, ktorý hľadá a Bohom, ktorý sa dáva nájsť. V tomto dialógu zbožnosti je veľmi dôležité vedieť identifikovať alebo rozpoznať Boha, pretože nepriateľ ľudskej prirodzenosti nestráca príležitosť intervenovať tým, že nám spôsobuje alebo v nás vyvoláva dojem veriť, že jeho hlas je hlas Boha alebo prinajmenšom hlas dobrého anjela. V tomto zmysle sv. Ignác prezentuje na základe svojich skúseností „Pravidlá, aby sme cítili a rozpoznali rôzne vnútorné hnutia“, ktoré sa v duši vyvolávajú. Tieto „Pravidlá“ Ignác zaradil do Duchovných cvičení (DC...

Čítaj viac

Ignaciánska definícia zbožnosti

Keď začíname štúdium o zbožnosti v duchu sv. Ignáca, približujeme sa k niečomu, čo má najväčšiu dôležitosť v celom jeho duchovnom živote. Tak to dosvedčujú jeho súčasníci, očitý svedkovia a dôverníci. Napríklad páter Ribadeneira, keď nám podáva správu o slovách a skutkoch sv. Ignáca, píše: „Počul som ho povedať, že si nevšímal to, aby boldobrý, ale aby bol nasmerovaný k zbožnosti: že túto stránku alebo perspektívu nemohol negovať.“ O čosi neskoršie, aby potvrdil to povedané, pridá: „Ignác povedal, že náš Pán mu dal dar zbožnosti a často ho navštevoval počas vyčerpanosti a utrpenia.“ Podobne hovorí aj páter Nadal počas svojich prednášok v Coimbre, keď vykresľoval  alebo hovoril o osvietení, ktoré mal Ignác pri rieke Cardoner, potvrdzuje, že mal ustavičnú,...

Čítaj viac

druhá prosba. meditácia o vlastných hriechoch (dc 55)

„Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň.“ A znovu sa zohol a písal po zemi.“ (Jn 8, 7-8) Letu orla sa podobá kajúca skúsenosť Ignáca, ktorá tvorí pozadie tejto aktuálnej prosby. Ešte stále v rekonvalescencii, po výstrele z dela v Pamplone, si Ignác všíma pohromu svojho minulého života a toľkú potrebu robiť pokánie. (por. Autobiografia 9) Videnie obrazu Panny Márie s Dieťaťom mu spôsobuje odpor, doslova hnus z minulého života: „Keď som sa raz v noci zobudil, videl som celkom jasne obraz Panny Márie s Ježiškom. Keď som sa dlhý čas naň díval, dostal som nesmierne veľkú útechu a prenikla ma taká veľká ošklivosť nad celým mojím minulým životom a zvlášť nad telesne zmyselnými vecami, že sa mi zdalo, ako keby sa mi zotreli z duše všetky predstavy, ktoré...

Čítaj viac

prvá prosba. rozjímanie troma duševnými schopnosťami (dc 48)

„Pozri, už tri roky chodím hľadať ovocie na tomto figovníku, a nič nenachádzam. Vytni ho! Načo ešte aj zem vyčerpáva?“ (Lk 13, 7) Sv. Ignác začína Prvý týždeň s provokačnou meditáciou o hriechu, ktorá poskytuje exercitantovi možnosť zamyslieť sa nad tým, že sa dopustil vážnych chýb, omylov, priestupkov a hriechov. Ignác ich takto vnímal vo svojom čase. Páter Polanco  neskôr o Ignácovi povedal: „Ignác bol mužom viery, hoci nie celkom žil v zhode s ňou, ani  si nedával pozor na hriechy, osobitne bol samopašný v hrách a vo veciach, čo sa týka žien, ako aj čo sa týka vzbúr a zbraní“ a ospravedlňuje ho tým, že „toto bolo zvyčajným zlozvykom a neresťou“. V 24-rokoch svojho života sa Ignác bránil tým, že si vykonal cirkevnú tonzúru, vyhol sa tak súdnemu procesu pre...

Čítaj viac

Tretí týždeň – Prvá kontemplácia – Posledná večera (190-198, 289)

Tretí týždeň – Prvá kontemplácia – Posledná večera (190-198, 289) „Prvý deň. Prvá kontemplácia o polnoci: je o tom, ako Kristus náš Pán, išiel z Betánie do Jeruzalema na Poslednú večeru vrátane (289); a obsahuje v sebe prípravnú modlitbu, tri predhovory, šesť bodov a rozhovor. Zvyčajná prípravná modlitba.“ (190) Úvod: cieľ a nasmerovanie tretieho týždňa Cieľom nie je nič iné, než prehĺbenie vnútorného poznania, úprimnej lásky a verného nasledovania Ježiša Krista, a to prostredníctvom kontemplácie jeho utrpenia a smrti, aby som sa tak viac identifikoval s Ním a potvrdil moju voľbu chudobného, pokorného a obetovaného života. Špecifickým cieľom, podľa Direktórií, je preniknúť viac a viac do poznania, lásky, nasledovania a napodobňovania Krista, tým, že rozjímam...

Čítaj viac