Sľub poslušnosti pápežovi. 2.kapitola Formuly Inštitútu Spoločnosti Ježišovej

Povedali sme, že Spoločnosť Ježišova nielen napodobňuje Apoštolov v ich živote evanjelizácie, ale že tak, ako Apoštoli boli poslaní Kristom, tí zo Spoločnosti sú poslaní Vikárom Krista na zemi. Aby Spoločnosť lepšie odpovedala na túto črtu svojho povolania, robí sľub poslušnosti tomu istého Vikárovi Krista. Kapitola sa rozdeľuje na dve časti: sľub pápežovi a spôsob,  ako ho naplniť. Sľub pápežovi Aj v tejto časti možno uviesť ďalšie delenie. Rozlišujeme v nej tri hlavné idey: duch sľubu, dôvody pre jeho urobenie a jeho spôsob. Duch sľubu – táto druhá kapitola nie je formulovaná nejakým oznamovacím spôsobom. Smeruje priamo k tým, ktorí budú robiť profesiu v Spoločnosti Ježišovej: „tí, čo v tejto Spoločnosti zložia slávnostné sľuby“. Je to preto, lebo iba tí, čo...

Čítaj viac

Prvá a druhá časť Konštitúcií Spoločnosti Ježišovej

Prvá a druhá časť Konštitúcií Spoločnosti Ježišovej O prijatí do probácie a prepustenie tých, čo boli prijatí, ale v probácii sa ukázali málo súci pre Spoločnosť Ježišovu Pôvod a prameň prvej a druhej časti Konštitúcii Pred oficiálnym založením Spoločnosti Ježišovej mali prví spoločníci sv. Ignáca na starosti prijatie nových členov, ktorí sa do nej hlásili. O tomto sa zmienil sv. Ignác v jednom svojom liste Isabel Roser (list z 19. decembra 1538). Už od prvej redakcie Formuly Inštitútu, sa spomína táto záležitosť. Texty o prijatí nových členov sú uvedené z druhej a tretej redakcie Formuly Inštitútu 1540 a 1550 (prvá redakcia je z roku 1539): „Preto tí, ktorí k nám budú chcieť vstúpiť, a prv, než si toto bremeno vezmú na plecia, nech dlho a mnoho uvažujú, či majú...

Čítaj viac

Úvod ku Konštitúciám Spoločnosti Ježišovej (134-137)

Úvod ku Konštitúciám (134-137) Jeden zo spôsobov ako robiť múdroslovné čítanie Konštitúcií je priblížiť sa k nim tak, že venujeme osobitnú pozornosť téme „začiatok“. Sv. Ignác dáva veľký pozor na „začiatky“. Pripomeňme si, akú dôležitosť dáva sv. Ignác „začiatkom“ v modlitbe. Taktiež on musel viackrát začínať. Hundral, keď musel opustiť Svätú zem a začínať odznova hľadať Božiu vôľu. (Por. Autobiografia 49-50) Je tajomstvom „začať“ a tiež je tajomstvom „znovu začať“. Pre Ignáca to vždy značilo, že sa znova vložil  alebo sa znova dal k dispozícii Bohu. Úvod ku Konštitúciám nám ukazuje spôsob ako múdrosť Ignáca dozrievala mnoho rokov. Totiž tento úvod ku Konštitúciám (134-135) neexistoval v prvých textoch, ale bol doplnený neskôr. Prvý krát sa objavuje až v texte...

Čítaj viac

Sľuby na Montmartre – 15. august 1534

Sľuby na Montmartre – 15. august 1534 Sv. Ignác uvádza vo svojej Autobiografii: „Niekoľko rokov som študoval teológiu a získal som si viacerých spoločníkov.“ (Autobiografia 84) Totiž okrem Favra a Františka Xaverského pridali sa k Ignácovi ďalší štyria spoločníci: Diego Laínez z Almazánu v Kastílii a Alfonz Salmerón z Toleda, ktorí sa s ním poznali už v Alcale. Z túžby bližšie poznať Ignáca prišli do Paríža, kde si pod jeho vedením urobili duchovné cvičenia na jar r. 1534. Tretím novým spoločníkom bol Mikuláš Bobadilla z diecézy Palencia, ktorý sa zriekol profesúry filozofie vo Valladolide a odišiel do Paríža študovať ešte aj teológiu. Mal otvorenú, veselú povahu, rád žartoval a z prvých spoločníkov najdlhšie žil (†1590). Štvrtým spoločníkom bol Portugalec Šimon...

Čítaj viac

Sv. Ignác: Prvý čas pre vykonanie voľby (DC 175)

Sv. Ignác: Prvý čas pre vykonanie voľby (DC 175) „Tri časy, aby sa urobila zdravá a dobrá voľba v každom jednom z nich. Prvý čas je, keď Boh náš Pán tak pohýna a priťahuje vôľu, že bez toho, aby pochybovala alebo mohla pochybovať, táto duša dobre pripravená, nasleduje to, čo jej Boh navrhuje; tak ako to urobili sv. Pavol a sv. Matúš, tým, že nasledovali Krista nášho Pána.“ Zaujímavé v tejto dobe, v tomto prvom čase pre vykonanie si voľby je pasívne až mystické prostredie, pasívna až mystická atmosféra. Na druhej strane môžeme vnímať sv. Ignáca, že je človekom duchovných cvičení, ktoré sú predovšetkým plné aktivity, osobnej práce a námahy exercitanta a tiež istým miestom duchovných zápasov a bojov. Túto aktivitu približujú niektoré významné slovíčka, ktoré sa v DC...

Čítaj viac