Sv. Ignác: Apoštol Azpeitie – prorok vo svojej vlasti

Sv. Ignác: Apoštol Azpeitie – prorok vo svojej vlasti Sv. Ignác podľa mnohých svedectiev mal dlhší čas problémy so žalúdkom. Klíma v Paríži nebola pre neho dostatočne priaznivá. Lieky, ktoré mu aplikovali sa ukázali nedostatočné. Nakoniec Ignácovi lekári odporučili, aby sa načas vrátil do svojej rodnej krajiny. Spoločníci sv. Ignáca podporili toto riešenie, a to aj z toho dôvodu, aby Ignác mohol po ceste navštíviť ich rodiny a príbuzných. Páter Polanco pridáva svedectvo, ktoré sv. Ignác nespomína, že „chcel prejsť rodným krajom, aby napravil svojimi dobrými dielami zlé príklady, ktoré tam urobil počas mladosti“. Ignác túto cestu do svojej rodnej zeme opisuje týmito slovami vo svojej Autobiografii: „Keď som to všetko urobil, vysadol som na koníka, ktorého mi...

Čítaj viac

Putovanie do Svätej zeme (február 1523 – marec 1524) (2. časť)

Putovanie do Svätej zeme (február 1523 – marec 1524) (2. časť) Cesta do Talianska – Rím a Benátky Nie je istý presný deň, kedy sa sv. Ignác nalodil v Barcelone smerom do Ríma. Pravdepodobne to muselo byť okolo sviatku sv. Jozefa, teda okolo 19. alebo 20. marca. Sv. Ignác totiž prišiel do Ríma na Kvetnú nedeľu, ktorá vtedy pripadla na 29. marca. Na túto cestu potreboval asi päť dní. To znamená, že jeho loď prišla do Gaety okolo 20. marca. Z Barcelony teda musel odísť v polovici marca 1523. Sv. Ignác o tom píše: „So silným vetrom odzadu za päť dní a nocí urobili sme cestu z Barcelony do Gaety, pravdaže nie bez veľkého strachu všetkých cestujúcich z rozbúreného mora.“ (Autobiografia 38) Z tejto plavby sa zachovalo svedectvo Gabriela Perpinyá, ktorý vstúpil na loď...

Čítaj viac

Putovanie do Svätej zeme (február 1523 – marec 1524) (1. časť)

Životný štýl sv. Ignáca z Loyoly v Barcelone Svedok Juan Pascual, ktorý sa zúčastnil niekoľkých procesov, ktoré sa týkali sv. Ignáca hovorí: „So slzami a s láskou sa rozlúčil s Manresou. Veľká časť mesta cítila jeho neprítomnosť ako neprítomnosť anjela a svätého.“ Ignác si totiž želal naplniť niekoľko predsavzatí, ktoré urobil počas svojej rekonvalescencie. Nezabudol, že jeho odchod z Loyoly bol motivovaný púťou do Jeruzalema. Cesta preto smerovala najprv do Barcelony. Bolo to miesto, kde sa mohol nalodiť na loď. Do Barcelony sa vydal z Manresy, ktorá sa na istý čas stala jeho prechodným domovom. Ignác píše: „Začiatkom roku 1523 som sa teda vydal na cestu do Barcelony, aby som tam nasadol na loď.“ (Autobiografia 35) Ignác pravdepodobne odcestoval z Manresy 17....

Čítaj viac

Sv. Ignác z Loyoly – chudobný pútnik

Sv. Ignác z Loyoly – chudobný pútnik „A prikázal im, aby si okrem palice nebrali na cestu nič.“ (por. Mk 6, 8 ) „Chudobný pútnik“, to je podpis na konci jedného z najstarších listov sv. Ignác, ktorý sa zachoval. Tento list písal Ignác Inés Pascual 6. decembra 1525. Keďže Ignác mal kontakt s chudobnými na svojej ceste, rovnako on sám sa stal chudobným. Nielenže im pomáhal, ale situácia chudobných formovala tiež jeho život, život chudobného pútnika. Ignác veľmi rýchlo od svojho obrátenia hľadal solidárnu identifikáciu s tými najnúdznejšími, a to najmä tým, že sa s nimi delil o svoj život. Bezpochyby prvým vyjadrením tejto vnútornej premeny bolo darovanie svojich šiat chudobnému a oblečenie si šiat žobráka. Ignác o tom píše vo svojej Autobiografii takto: „V...

Čítaj viac

Luis de la Palma: O troch etapách, ktoré má duchovná cesta

Luis de la Palma: O troch etapách, ktoré má duchovná cesta 1)      Na ktorejkoľvek telesnej ceste sa berú do úvahy tri základné alebo podstatné veci: Prvou je miesto odkiaľ vychádzame; druhou je cieľ kam ideme; treťou je cesta, ktorá je v strede medzi týmito dvoma – začiatkom a koncom, a kráčajúc po nej, sa človek vzďaľuje od jednej a približuje sa k druhej. Tieto tri rovnaké veci môžeme mať na zreteli aj pri ceste k dokonalosti. Prvou vecou je cieľ, ktorý sa snažíme získať a bod odkiaľ ideme, ktorý nie je iný než posledným cieľom, pre ktorý bol človek stvorený; ako sa to navrhuje z tohto dôvodu v Princípe a Fundamente Duchovných cvičení (por. DC 23) Pretože tak ako človek, ktorý musí kráčať, to prvé, čo si musí postaviť dopredu je bod a miesto kam ide; pretože...

Čítaj viac