Preskočiť na obsah

Mystika

Pedro Arrupe SJ: Trojičná inšpirácia Ignácovskej charizmy. 1. časť

Pedro Arrupe S.J: Trojičná inšpirácia Ignácovskej charizmy (1. časť)

Rozprava pátra Pedra Arrupeho z 8. februára 1980. Hovorí v nej o osobnom zážitku sv. Ignáca, hlboko pohrúženého do tajomstva Trojice. Vychádzajúc z tohto zážitku podáva podstatné črty ignácovskej charizmy. Všíma si sv. Ignáca v Manrese, v La Strote a počas jeho posledných rokov v Ríme: sú to tri rozdielne etapy v rozvíjaní Ignácovej trojičnej inšpirácie. Páter Pedro Arrupe dedukuje z toho všetky dôsledky pre mystiku Spoločnosti, mystiku, zakorenenú v láske: život spoločníkov „zjednotených ad intra úprimnou láskou a ad extra spoločnou apoštolskou službou, ktorú prijímajú ako poslanie“.Čítať viac »Pedro Arrupe SJ: Trojičná inšpirácia Ignácovskej charizmy. 1. časť

Tri túžby Ignáca

Jezuita, človek túžob

Myslím si, že sv. Ignác vždy sníval o tom, aby jezuita bol človekom túžob. V jeho spisoch, najmä v listoch môžeme nájsť tri veľké túžby Ignáca: túžba pomáhať dušiam, túžba po dokonalosti alebo svätosti a túžba „obliecť si šaty“ nášho Pána Ježiša Krista.Čítať viac »Tri túžby Ignáca

sv. Ignác: Napodobňovať Pána

Napodobňovať nášho Pána v úplnej chudobe (Duchovné cvičenia)

Druhou túžbou sv. Ignáca je napodobňovať nášho Pána v úplnej chudobe. Vzorová formulácia tohto želania zostala sformulovaná v „Treťom spôsobe poníženosti“. Ignác v ňom píše: „Tretí spôsob poníženosti je najdokonalejší….chcem a volím si, aby som nasledoval Krista, nášho Pána a bol mu viac podobný, radšej chudobu s Kristom chudobným než bohatstvo, radšej potupu s Kristom potupovaným než úctu a radšej túžim po tom, aby ma pokladali skôr za blázna a za hlúpeho pre Krista, ktorého prv pokladali za blázna, než za múdreho a rozumného na tomto svete“ (DC 167).Čítať viac »sv. Ignác: Napodobňovať Pána

Mystický jazyk

Poznámky pre lepšie pochopenie mystického jazyka sv. Ignáca

Literárne diela sv. Ignáca ako sú Duchovné cvičenia, Denník, Autobiografia, ale aj listy obsahujú v sebe mystickú skúsenosť. Zreteľne túto skúsenosť môžeme čítať v Denníku a v Autobiografii. (Vydané pod názvom O sebe, Dobrá Kniha 1997)

Mystika je ľudský fenomén, ktorý sa odvoláva na najintímnejšiu skúsenosť konkrétnej osoby. Čítať viac »Mystický jazyk

Boh ako Otec

Prítomnosť Boha ako Otca v živote sv. Ignáca z Loyoly Poznáme niekoľko momentov duchovnej skúsenosti Boha ako Otca v živote sv. Ignáca. Uvediem tri z nich, ktoré ma oslovujú. Prvým momentom je nepochybne jeho detstvo, keď bol uvedený do tajomstiev viery prostredníctvom svojich najbližších. Druhým momentom prítomnosti… Čítať viac »Boh ako Otec