Sv. Peter Kanízius, kňaz a cirkevný učiteľ

Sv. Peter Kanízius (1521–1597), kňaz a cirkevný učiteľ V základných dokumentoch jezuitskej rehole čítame, že bola založená na to, „aby sa venovala najmä obrane a šíreniu viery, duchovnému pokroku ľudí v kresťanskom živote a v kresťanskej náuke…” (porov. Apoštolský list Júliusa III. Exposcit debitum, č. 1). Tento cieľ rehoľa uskutočňovala hneď od počiatku v širokom rozsahu tak v kresťanskej Európe, ako aj vo vzdialených misiách. V Európe sa v tom období odohrával dramatický zápas o základné pravdy kresťanskej viery a o základné zásady kresťanského života medzi katolíckou cirkvou a novými protestantskými hnutiami. Dôležité etapy tohto zápasu sa odohrávali na pôde Nemecka a neodmysliteľne sa spájajú s osobou sv. Petra Kanízia. Sv. Peter Kanízius (Kanijs) pochádzal z...

Čítaj viac

Sv. Andrej Bobola SJ (1591–1657), kňaz – mučeník

Sv. Andrej Bobola SJ (1591–1657), kňaz – mučeník O sv. Andrejovi Bobolovi by sme mohli povedať, že patrí medzi najstatočnejších svedkov Kristovho evanjelia a zároveň medzi najkrvavejších svedkov rozdeleného kresťanstva. Narodil sa v sandomierskom vojvodstve (v terajšom juhovýchodnom Poľsku) v roku 1591. Študoval na jezuitských školách v Sandomierzi a Vilne, kde aj vstúpil do jezuitskej rehole roku 1611 vo veku 20 rokov. Nasledovalo jedenásť rokov rehoľnej výchovy a kňazských štúdií, po ktorých bol r. 1622 vysvätený za kňaza. Najprv pôsobil v litovskom meste Vilne ako kazateľ a ako duchovný vedúci mariánskej kongregácie. Mariánska kongregácia bola náboženským spolkom, v ktorom sa veriaci združovali podľa stavov (študenti, učitelia, robotníci, muži, ženy a pod.)....

Čítaj viac

Bl. Peter Favre (1506–1546) – pracovník na duchovnej obnove Cirkvi

Bl. Peter Favre (1506–1546) – pracovník na duchovnej obnove Cirkvi Bl. Peter Favre (lat. Faber) bol prvým stálym spoločníkom zakladateľa jezuitskej rehole sv. Ignáca Loyolského. Pochádzal zo Savojska na francúzsko-švajčiarskom pohraničí. Narodil sa 13. apríla 1506 v alpskej dedinke Villaret medzi francúzskym mestom Chamonix a švajčiarskou Ženevou. Rodičia mali chudobné horské hospodárstvo, pri ktorom museli už od útleho veku vypomáhať aj deti. Peter ako chlapec pásol ovce, ale veľmi túžil za školou. Jeho slzy napokon obmäkčili rodičov, takže mu dovolili ísť do latinskej školy, ktorú v neďalekom mestečku La Roche viedol vynikajúci kňaz abbé Veliard. Peter sa v škole spriatelil so starším vážnym mládencom, ktorý sa volal Claude Jay. Obidvaja sa dobre učili,...

Čítaj viac

Sv. Klaudius La Colombière (1641–1682), kňaz Spoločnosti Ježišovej

Sv. Klaudius La Colombière: Posol Božského Srdca Ježišovho Sv. Klaudius La Colombière pochádzal z juhovýchodného Francúzska. Narodil sa 2. februára 1641 v Saint-Symphorien d’Ozon pri Lyone. Základné vzdelanie získal v dvoch jezuitských kolégiách v Lyone. Tam sa aj rozhodol, že vstúpi do rehole svojich učiteľov. Ale hoci jasne cítil rehoľné povolanie, musel prekonať veľký boj sám so sebou, kým toto povolanie naplno prijal. Rehoľný život začal 25. októbra 1658. Po dvojročnom noviciáte študoval filozofiu a niekoľko rokov vyučoval na jezuitskom kolégiu Najsvätejšej Trojice v Lyone. V roku 1666 ho predstavení poslali do Paríža na štúdium teológie. V apríli 1669 bol vysvätený za kňaza. Po vysviacke sa vrátil do Lyonu, kde vyučoval tri roky na kolégiu a rok pôsobil ako...

Čítaj viac

Blahoslavený Bernardo Francisco de Hoyos

Život a povolanie Narodil sa 21. augusta 1711 v Torrelobatón. Jeho mama sa volala Františka a otec Manuel. Otec pracoval na radnici. Niekoľko rokov trávil ako školák vo Villagarcía de Campos, v jezuitskom kolégiu. Práve v tomto čase začal cítiť prvé túžby, aby sa stal jezuitom, jedným z nich. V blízkosti kolégia sa totiž nachádzal aj noviciát. Často sa stretal s novicmi, videl ich radosť. Novici veľa krát obedovali s chudobnými, dávali katechézy deťom z farnosti alebo pomáhali v nemocnici. Preto sa v ňom objavila otázka: „Prečo nebyť jedného dňa ako oni?“ Táto túžba v ňom rástla, konzultoval ju zo svojím spovedníkom. Vtedy mal asi 15 rokov. Podal si žiadosť, ale predstavení mu povedali, že je príliš malý. Nedal sa znechutiť a znova nástojil, aby mu dovolili...

Čítaj viac

Svätý Alojz Gonzaga

Chlapec Alojz a jeho smerovanie Alojz Gonzaga sa narodil 9. marca 1568. Bol to chlapec veľmi bystrý, šikovný, živý a otvorený. Charakter mal však veľmi prudký ako všetci z rodu Gonzagovcov. Od detstva bol prinútený žiť medzi „veľkými“ tej doby. Mal sa stať jedným z nich – markízom Castiglione de la Stiviere. Prísne bol podrobený protokolu kráľovského dvora. Videl a zakúsil veľa márnivosti a rôznych intríg, ktoré boli pre mnohých dominantným kritériom a častým javom. Avšak pod vedením svojej matky, ktorú veľmi hlboko miloval, sa naučil mnohým duchovným veciam. Jeho matka ho vychovávala k zbožnosti a úcte voči Bohu. Ako mladík spozoroval intímne Božie volanie, ktoré prijal. Vzoprel sa proti spôsobu života a ako ideál si vyvolil nasledovať Krista nepodmienečne, a to...

Čítaj viac