1. Intervencia Boha počas Duchovných cvičení – príčiny dobrého ovocia

V dejinách Spoločnosti Ježišovej Duchovné cvičenia sv. Ignáca priniesli mnohým veľa dobrého ovocia a požehnania. Potvrdzujú to aj dvaja pátri Nadal a Fabio de Fabi. Skvelá panoráma plodov alebo ovocia duchovných cvičení je potvrdením toho, že duchovné cvičenia sú účinné. Páter Nadal píše: „Kiež by všetci vedeli, že v nich prebýva veľká sila, že sa musí od nich očakávať veľké ovocie, a že toto je prvá služba Spoločnosti.“ (Direktórium 7, 41) V podobnom duchu hovorí aj Fabio de Fabi: „Na začiatku Spoločnosť rozkvitala, vďaka ním, veľké ovocie priniesli nielen „našim“ (jezuitom), mnohí z nich, ktorí ich prijali, prostredníctvom nich získali povolanie, ale tiež mnohým iným.“ (Direktórium 24, 43) Veľká časť Direktórií je spokojná s nevyčísliteľným ovocím, ktoré...

Čítaj viac

Dovoľ Bohu, aby Ťa sprevádzal na duchovnej ceste

Intervencia Boha počas Duchovných cvičení – Ovocie Exercícií Každý človek,  ktorý si robí duchovné cvičenia, ktorý sa nechá sprevádzať Bohom, očakáva od nich nejaký pozitívny výsledok. Očakáva dobré ovocie. Keďže duchovné cvičenia sv. Ignáca majú svoj pôvod, svoj počiatok v Bohu, môžeme očakávať, že je to práve Boh a jeho pôsobenie, ktoré je základom dobrého ovocia. Sv. Ignác, keď sa modlil a konal pokánie, Boh ho obdaril nemiernymi milosťami. Sv. Ignác potom zhromaždil okolo seba iných spoločníkov práve pomocou duchovných cvičení a z histórie jednotlivých spoločníkov vieme, že to boli práve duchovné cvičenia, ktoré im priniesli bohaté duchovné ovocie, jasnú myseľ a svetlo na duchovnej ceste, ako aj vynikajúcu vôľu a horlivosť v Duchu Svätom. Jeronimo...

Čítaj viac

Univerzal

Aj do tejto sekcie Vám prinesiem už čoskoro hodnotné články.

Čítaj viac