Skúšky a experimenty

Pohľad na Ignácov noviciát Kódex kanonického práva hovorí: „Noviciát, ktorým sa začína život v inštitúte, je zameraný na to, aby novici božské povolanie, a to vlastné inštitútu, lepšie poznali, aby skúsili spôsob života inštitútu a jeho duchom formovali myseľ i srdce a aby sa potvrdilo ich rozhodnutie a súcosť.“ CIC 646) Sv. Ignác nepoužíva slovo „noviciát“. Toto slovo sa neobjavuje nikde v Konštitúciách. Objavuje sa iba slovo „novic“, a to v siedmych prípadoch. Napríklad: „Nebude potrebné, aby novici čítali celé Konštitúcie, ale výňatok z nich…“ (Konštitúcie 20) Okrem toho sa o novicoch hovorí v bodoch 62, 194, 249, 264, 432 a 511. Sv. Ignác uprednostňuje hovoriť o tzv. „probácii“, slovo, ktoré sa vyskytuje v Konštitúciách až 95 krát. S týmto slovom...

Čítaj viac

Univerzal

Aj do tejto sekcie Vám prinesiem už čoskoro hodnotné články.

Čítaj viac