Modlitba pátra Hieronyma Nadala SJ za povolania (z roku 1556)

Modlitba pátra Hieronyma Nadala SJ za povolania (z roku 1556) Pane Ježišu, prosíme Ťa, aby si povolal tých, ktorých máš povolať. Aby si rozoslal tých, ktorých máš rozoslať, aby pracovali pre Cirkev v Tvojej Spoločnosti. My sme neužitoční, viac ako si to môžeme myslieť. Preto dovŕš to, čo máš pripravené, napriek tomu, že my to môžeme prekaziť, že tomu môžeme zabrániť, ba dokonca pokaziť, a to našou slabosťou, našou nevedomosťou, našou nedbalosťou, naším hriechom....

Čítaj viac