Preskočiť na obsah

Meditácie

Povolanie človeka (1)

Sv. Ignác v Duchovných cvičeniach napísal: Človek je stvorený, aby chválil a vzdával úctu Bohu (DC 23) Z osobných poznámok sv. Alberta Hurtada SJ pre osobnú modlitbu: Človek je stvorenie. Zo skúsenosti svojho ohraničenia a svojej veľkosti môže rozpoznať Stvoriteľa: Boh je Boh a ja som ja. On je Všetkým,… Čítať viac »Povolanie človeka (1)

Dar života – povolanie do života

Dnes sa veľa hovorí o zmysle života. Najmä mladí ľudia si kladú otázky o svojej existencii: Prečo sme na svete? Čo je to život? Aký bude jeho koniec? Čo po smrti? Ako je to vôbec s tajomstvom smrti? Prečo ma Boh povolal do života?

Ak chceme nájsť odpoveď na tieto otázky, musíme siahnuť hlboko do našej histórie a vyhľadať stránky Svätého Písma, kde sa o tejto skutočnosti hovorí:

Gn 1, 1nOtec povoláva do života – kniha Genezis 1, 1n – existencia každého človeka je plodom tvorivej Otcovej lásky, jeho plodného Slova ….A Boh povedal ….. a stalo sa….Ukazuje sa tu úžasná sila Božieho slove, ktoré tvorí nový život a povoláva do života. Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby (Gn 1, 26) – slávnostná reč Boha, ktorý povoláva človeka do života a ukazuje človeka hneď v jeho plnej dôstojnosti. U iných stvorení to Boh neurobil takýmto slávnostným spôsobom. Ak chceme hovoriť o povolaní do manželstva, kňazstva, či rehoľného života, ktoré je niekde na vrchu pyramídy, musíme sa zahľadieť na úplný začiatok, kde tajomstvo života a povolanie do života vzniká. Nie je náhoda, že človek vznikol, ale je to prejav hlbokej lásky Boha a jeho Slova, ktoré je plné lásky. Láska dáva zmysel životu a k nej sme aj povolaní. Od samého začiatku.

Láska a život je obsahom aj evanjelia, ktoré nám Ježiš priniesol vo svojom posolstve. Evanjelium je radostná zvesť o živote – už na úsvite spásy sa správa o narodení Dieťaťa ohlasovala ako radostná zvesť: „Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán“ (Lk 2, 10 – 11). Narodenie Krista nám odhaľuje zmysel každého ľudského narodenia. Ježiš hneď na začiatku svojho poslania hovorí: „Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie“ (Jn 10, 10).

Povolanie do života je teda prvým volaním pre človeka.Čítať viac »Dar života – povolanie do života

Univerzal

Aj do tejto sekcie Vám prinesiem už čoskoro hodnotné články.