Preskočiť na obsah

Meditácie

Ruky hrnčiara

„Meditovať o rukách Boha“

Svätý Ignác nadiktoval svojim spolupracovníkom niekoľko smerníc pre duchovné cvičenia. Jednou z nich je tzv. Direktórium diktované pátrovi Juanovi Alfonsovi de Vitoria, v ktorom sa nachádzajú aj tieto slová:Čítať viac »Ruky hrnčiara

Povolanie človeka (2)

Človek je stvorený, aby slúžil Bohu (DC 23)

Z osobných poznámok svätého Alberta Hurtada SJ pre osobnú modlitbu:

Človek bol stvorený, aby slúžil. Toto vyplýva z poznania a lásky k Bohu. Je to niečo aktívne: plniť vôľu Boha.

Božia vôľa

Konkrétne, realizácia toho, čo chce Boh. Všetky práce svätého života,Čítať viac »Povolanie človeka (2)

Boh-pevná skala

Boh, to prvé a to posledné

Princíp a fundament (DC 23) možno považovať súčasne za začiatok a zhrnutie Duchovných cvičení. Podnecuje človeka k tomu, aby sa pýtal, či má Boh centrálne miesto v jeho živote. To je veľmi dôležité. Stále sa musíme pýtať: Mám vždy pred očami na prvom mieste Boha? Je Boh neustále počiatočným motorom môjho života? Je Boh v mojom živote to Prvé a zároveň aj to Posledné?Čítať viac »Boh-pevná skala

Obetovanie Pána

„O očisťovaní Panny Márie a obetovaní Ježiška píše sv. Lukáš“ (Lk 2,22-24.27-29.38) 2. februára slávime sviatok Obetovania Pána a zároveň v Cirkvi prežívame deň zasväteného života. Ponúkam vám impulz na modlitbu podľa prvého bodu meditácie sv. Ignáca (DC 268). Prvý bod: Ježiška prinesú do chrámu, aby ho… Čítať viac »Obetovanie Pána