Preskočiť na obsah

Heslá

Skutočnosť

Zmysel pre skutočnosť

Realizmus, zmysel pre skutočnosť, nie sú postoje, ktoré sa spontánne spájajú so zbožnosťou a spiritualitou. U Ignáca to môžeme a musíme urobiť. Môžeme ho označiť ako realistu medzi svätými, aj keď sa na počiatku jeho cesty nachádzali „pubertálne“ a neskutočné sny o bláznivo pôsobiacich veľkých činoch. Väčšinou je Ignác skúpy na slová a „nechá hovoriť činy“, ale aj jeho reč poukazuje na jeho blízkosť ku skutočnosti:Čítať viac »Skutočnosť

Prečo nie?!

Častý partner v rozhovore s jezuitmi sa vraj raz spýtal: „Prečo vy, jezuiti, keď sa vás na niečo spýtajú, vždy postavíte hneď protiotázku?“ – Odpoveď jezuitu: „Prečo nie?“… – Klásť dôraz na počúvanie a spytovanie sa je úplne ignaciánske. Je to pokus priblížiť sa čo najbližšie k vlastnému jadru otázky toho, kto sa spytuje. U pátra Karla Rahnera SJ, veľkého teológa tohto storočia, sa kladenie otázok stalo teologickou metódou. Bol presvedčený, že odpoveďČítať viac »Prečo nie?!

Cesta sv. Ignáca

Cesta

Ak chceme charakterizovať ignaciánsku spiritualitu jedným slovom, veľmi výstižným slovom na to je slovo „cesta“. Aj keď Ignác toto slovo prehnane často nepoužíval, predsa sa objavuje vždy znova a na rozhodujúcich miestach a dýcha celým jeho životom, vierou a cítením.

Najskôr bola cestou Baska Iniga z Loyoly narodeného v roku 1491 na zámku Loyola, cesta hore: kariéra na kráľovskom dvore. Ťažkým zranením kolena, ktoré utrpel pri obrane pevnosti Pamplona v roku 1521, sa začala jeho priamočiaro naplánovaná cesta nahor stávať duchovnou cestou obrátenia a cestou „kariéry smerom nadol“. Čítať viac »Cesta sv. Ignáca