Jednota priateľov v Pánovi a jednota Spoločnosti Ježišovej (2. časť)

Jednota priateľov v Pánovi a jednota Spoločnosti Ježišovej (2. časť) Spoločnosť Ježišova – Duchovné cvičenia a Konštitúcie V diele, ktoré napísal sv. Ignác sa niekedy veľmi rozlišuje medzi Exercíciami a Konštitúciami tým, že sa verí, že prvé z týchto dvoch diel obsahuje všetko to, čo hovorí ignaciánska spiritualita. Zabúda sa pritom na to, že Ignác trávil polovicu svojho života aktívne, pripravujúc Konštitúcie. Duchovné cvičenia predstavujú dôležitý čas pre Ignáca, predovšetkým je to skúsenosť obrátenia: zhrňujú dlhý proces rozlišovania Božej vôle, ktorý sa od jednotlivca postupne pretransformoval do kolektívneho, s prvými spoločníkmi. Proces rozlišovania nikdy nie je ukončený, je to volanie, aby sme denne hľadali to, čo chce od nás Pán. Konštitúcie, ktoré Ignác...

Čítaj viac

Jednota priateľov v Pánovi a jednota Spoločnosti Ježišovej (1. časť)

Jednota „priateľov v Pánovi“ a jednota „Spoločnosti Ježišovej“ (1. Časť) Priatelia v Pánovi Výraz „Priatelia v Pánovi“, ktorý mal v dejinách Spoločnosti Ježišovej veľký úspech, je priamo od sv. Ignáca. Napísal ho 24. júla 1537 Juanovi de Verdolay, aby mu oznámil príchod „deviatich jeho priateľov v Pánovi“ do Benátok. Z toho štyria boli Španieli, dvaja Francúzi, dvaja Sabojčania a jeden Portugalec. Títo sa neskôr rozptýlili po Taliansku. Dôvodom bolo čakanie na príležitosť odcestovať do Jeruzalema. Všetci títo magistri boli vzdelaní v humanitných vedách a v teológii. Deväť a Ignác – toto sú „desiati spoločníci“, zjednotení spoločnou myšlienkou, ktorá postupne dozrievala počas ich štúdií na univerzite v Paríži. Táto skupinka sa nevytvorila naraz. Od roku 1524,...

Čítaj viac

Charakteristické črty Spoločnosti Ježišovej

Charakteristické črty Spoločnosti Ježišovej Spoločnosť Ježišova (SJ) je jeden z rehoľných rádov Katolíckej Cirkvi. Jej členovia sú ľudovo známi ako jezuiti. SJ založil Ignác z Loyoly. Momentálne je rehoľa rozšírená vo viac ako 127 krajinách sveta, v ktorých viac ako 18.000 jezuitov pracuje na evanjelizácii sveta, obrane viery, v podporovaní spravodlivosti, v permanentnom kultúrnom a medzináboženskom dialógu. Prvým účinným apoštolským nástrojom boli a sú Duchovné cvičenia.  Formácia v SJ je etapa pomerne dlhá, ktorá začína noviciátom (2 roky) a pokračuje v procese solídnej intelektuálnej formácie, ktorá obsahuje filozofické a teologické štúdiá. Sv. Ignác, zakladateľ SJ, chcel, aby jej členovia boli vždy pripravení na poslanie a to s plným nasadením, s veľkou...

Čítaj viac