Preskočiť na obsah

Pedro Arrupe

Pedro Arrupe SJ: Založení a zakorenení v láske (1. časť)

PEDRO ARRUPE S.J: V LÁSKE ZAKORENENÍ A ZALOŽENÍ

/Túto rozpravu predniesol O. Arrupe ako generálny prestavený Spoločnosti na záver ignácovského kurzu, usporiadaného Ústredím ignácovskej spirituality v Ríme dňa 6. februára 1981./

1. Už po tretíkrát prijímam pozvanie Ústredia ignácovskej spirituality, aby som predniesol záverečný príhovor pri ročnom ignácovskom kurze. V roku 1979 som hovoril o „našom svojráze“ a vlani /1980/ o „trojičnej inšpirácii ignácovskej charizmy“ /SCV XIII, str. 55-110/. V obidvoch prípadoch som sa snažil, aby som prispel k štúdiu prameňov inšpirácie našej charizmy: túto cestu naznačuje Druhý vatikánsky koncil rehoľným inštitútom, keď ich pobáda, aby pracovali na svojej „prispôsobenej obnove“ /1/. Prvá rozprava „O našom svojráze“ sa začínala ignácovskou charizmou a razila si cestu rozličnými smermi a bola jej aplikáciou na zmenené podmienky našej doby /2/, kým druhá „O trojičnej inšpirácii“, aj keď tiež vychádzala z Ignácovej charizmy, smerovala hore až k vrcholnému bodu: k trojičnej dôvernosti. Dnes by som chcel preniknúť až k jadru tejto vznešenej ignácovskej skúsenosti: ku skutočnosti, že Boh je Láska/3/. Lebo to je podľa mojej mienky konečný súhrn a syntéza všetkého, čomu sa Ignác naučil v tej privilegovanej trojičnej dôvernosti, ku ktorej bol Čítať viac »Pedro Arrupe SJ: Založení a zakorenení v láske (1. časť)