Koncept chudoby podľa sv. Ignáca z Loyoly

Koncept chudoby podľa sv. Ignáca z Loyoly Chudoba tvorí jeden z prvoradých aspektov charizmy sv. Ignáca a celej Spoločnosti Ježišovej. Modelom formy jezuitského života a teda aj chudoby je Ježiš Kristus, ktorý učí a žije chudobu, a ktorý posiela apoštolov, prakticky bez ničoho, aby išli a hlásali evanjelium a žili z darov veriacich. Robotník si totiž mzdu zaslúži. (por. Mt 10, 5n) Ignaciánska chudoba nie je hodnotou samou v sebe a nemá nič dočinenia so stoickou sebestačnosťou, ale je účasťou na spásnej láske Krista, ktorý sa pre nás stal chudobným (2Kor 8, 9) a má svoje pokračovanie v apoštolskej láske. Základné motívy ignaciánskej chudoby a)    Chudoba na prvom mieste znamená nasledovanie Krista, ktorý sa stal chudobný pre nás ľudí. Ignác nerozvíja teóriu...

Čítaj viac