Juan Alfonso de Polanco

Juan Alfonso de Polanco Medzi ľuďmi prvej jezuitskej generácie, ktorí žili vedľa zakladateľa, sú dve dôležité osoby, ktoré rozvinuli myslenie sv. Ignáca: Nadal a Polanco. O Nadalovi napísal Polanco v roku 1553: „Má veľa poznania o našom Otcovi Učiteľovi Ignácovi, pretože mu veľa rozprával a zdá sa, že má pochopeného a preniknutého jeho ducha, viac ako iní, ktorých by som poznal v Spoločnosti.“ Nadal bol človekom hlbokej inteligencie, bádateľ a kritik. Bol intelektuálne formovaný, keď sa vložil do rúk sv. Ignáca v novembri 1545. Už dovŕšil 38 rokov a bol doktorom teológie. Sv. Ignác ho starostlivo vyškolil v spôsobe modlitby, vysvetlil mu dôvody Inštitútu, vyškolil ho v Konštitúciách a v spôsobe vládnutia. Neskôr sa Nadal namáhal čo najúprimnejšie interpretovať...

Čítaj viac

Sv. Peter Kanízius, kňaz a cirkevný učiteľ

Sv. Peter Kanízius (1521–1597), kňaz a cirkevný učiteľ V základných dokumentoch jezuitskej rehole čítame, že bola založená na to, „aby sa venovala najmä obrane a šíreniu viery, duchovnému pokroku ľudí v kresťanskom živote a v kresťanskej náuke…” (porov. Apoštolský list Júliusa III. Exposcit debitum, č. 1). Tento cieľ rehoľa uskutočňovala hneď od počiatku v širokom rozsahu tak v kresťanskej Európe, ako aj vo vzdialených misiách. V Európe sa v tom období odohrával dramatický zápas o základné pravdy kresťanskej viery a o základné zásady kresťanského života medzi katolíckou cirkvou a novými protestantskými hnutiami. Dôležité etapy tohto zápasu sa odohrávali na pôde Nemecka a neodmysliteľne sa spájajú s osobou sv. Petra Kanízia. Sv. Peter Kanízius (Kanijs) pochádzal z...

Čítaj viac

Prvá a druhá časť Konštitúcií Spoločnosti Ježišovej

Prvá a druhá časť Konštitúcií Spoločnosti Ježišovej O prijatí do probácie a prepustenie tých, čo boli prijatí, ale v probácii sa ukázali málo súci pre Spoločnosť Ježišovu Pôvod a prameň prvej a druhej časti Konštitúcii Pred oficiálnym založením Spoločnosti Ježišovej mali prví spoločníci sv. Ignáca na starosti prijatie nových členov, ktorí sa do nej hlásili. O tomto sa zmienil sv. Ignác v jednom svojom liste Isabel Roser (list z 19. decembra 1538). Už od prvej redakcie Formuly Inštitútu, sa spomína táto záležitosť. Texty o prijatí nových členov sú uvedené z druhej a tretej redakcie Formuly Inštitútu 1540 a 1550 (prvá redakcia je z roku 1539): „Preto tí, ktorí k nám budú chcieť vstúpiť, a prv, než si toto bremeno vezmú na plecia, nech dlho a mnoho uvažujú, či majú...

Čítaj viac

Konštitúcie Spoločnosti Ježišovej – Štvrtá kapitola Examenu (53-103)

Štvrtá kapitola Examenu (53-103) Vstup do Spoločnosti Ježišovej je kľúčovým momentom v živote. Je viditeľné prostredníctvom osobného obrátenia a radikálneho a definitívneho nasledovania Ježiša Krista. Sv. Ignác v tomto procese pozýva kandidáta, aby nad týmto kľúčovým momentom uvažoval, počnúc od svojho začiatku, a to v celej totalite jeho rozvoja. Tento proces zakúsil sám sv. Ignác a to od svojho obrátenia: zanechal Loyolu a svoju rodinu, osobitne v Manrese vstúpil do duchovnej skúsenosti, ktorá poznačila celý jeho budúci život. Žil v nemocnici, cestoval ako pútnik do Jeruzalema, atď. Je to tiež skúsenosť jeho prvých spoločníkov, najmä od ich konca štúdií v Paríži. Text Examenu túto skúsenosť niekoľko krát výslovne pripomína: „Tým, čo žiadajú o prijatie, sa má...

Čítaj viac

Pôvod a cieľ Examen a niektoré charakteristiky Examenu (1-52)

Prvá a všeobecná skúška – Examen (1-133) Pôvod a cieľ Examenu V roku 1540, v momente založenia a schválenia Spoločnosti Ježišovej, bolo okolo prvých spoločníkov veľké množstvo priateľov – kňazov, laikov, mladých, vzdelaných, jednoduchých ľudí, remeselníkov – ktorí si želali, aby im pomáhali a spolupracovali s nimi a to tým, že sa cítili priťahovaní skrze ich evanjeliovú silu a ich apoštolskú horlivosť, a niektorí si želali, aby boli začlenení do ich skupiny, podľa ich vlastných osobných schopností. Už v roku 1540 Ignác rozhodol prijať mladých študentov, čo boli na mravne aj vedecky na výške, aby pracovali vo vinici Krista nášho Pána. (por. Konštitúcie 308) Na druhej strane, najhodnotnejší spoločníci sv. Ignáca, ako František Xaverský, Pedro Fabro, Diego Laínez,...

Čítaj viac