Pedro Arrupe SJ: Založení a zakorenení v láske (2. časť)

Pedro Arrupe SJ: Založení a zakorenení v láske (2. časť) Stanovy 13. Pretože Spoločnosť aj napriek všetkému, čo možno povedať a urobiť, nie je ničím iným, ako inštitucionálny výrazom pre Exercície, je potrebné, aby láska, ktorá je kľúčom Exercícií, v nezmenšenej miere dominovala aj v Stanovách Spoločnosti Ježišovej. A tak je to aj naozaj, ale s jedným rozdielom: kým Exercície sa zameriavajú na osobnú konverziu a životné rozhodnutie jednotlivca, v Stanovách je vyhradené veľmi dôležité miesto dimenzii komunitnej. Ale duch je ten istý. A naviac hlavná cena Stanov nespočíva v logickej presnosti ich zostavenia, ani v prezieravosti a múdrosti ich právnych predpisov, ani v majstrovskom prispôsobení prostriedkov, ktoré používame, aby sme dosiahli želaný cieľ. Hlavná...

Čítaj viac