Ego Ignáca z Loyoly v Pamplone

„Ego“ Ignáca z Loyoly v Pamplone Pamplona je ideálne miesto, ktoré nám ponúka nahliadnuť na osobu a ideály Ignáca pred obrátením. Jednou z jeho charakteristík je, že bol človekom zbraní. Ignác z Loyoly sa javí ako elegantný a odvážny mladý šľachtický rytier, z ktorého sa stal šikovný a odvážny vojak. Bol to výsledok, plod kultúry a danej doby, v ktorej žil. Charakteristickým pre neho bol najmä rytiersky kódex, ktorý bol v tom čase veľmi cenený: –          Odvaha v sebaobrane. –          Schopnosť viesť vojnu. –          Lojálnosť a úctivosť svojmu pánovi. –          Veľkodušnosť dať k dispozícii všetko. –          Hľadanie vlastnej slávy. –          Silná sebadôvera a hrdosť. –          Nepopierateľná odvaha. Toto boli...

Čítaj viac