Sv. Ignác: Apoštol Azpeitie – prorok vo svojej vlasti

Sv. Ignác: Apoštol Azpeitie – prorok vo svojej vlasti Sv. Ignác podľa mnohých svedectiev mal dlhší čas problémy so žalúdkom. Klíma v Paríži nebola pre neho dostatočne priaznivá. Lieky, ktoré mu aplikovali sa ukázali nedostatočné. Nakoniec Ignácovi lekári odporučili, aby sa načas vrátil do svojej rodnej krajiny. Spoločníci sv. Ignáca podporili toto riešenie, a to aj z toho dôvodu, aby Ignác mohol po ceste navštíviť ich rodiny a príbuzných. Páter Polanco pridáva svedectvo, ktoré sv. Ignác nespomína, že „chcel prejsť rodným krajom, aby napravil svojimi dobrými dielami zlé príklady, ktoré tam urobil počas mladosti“. Ignác túto cestu do svojej rodnej zeme opisuje týmito slovami vo svojej Autobiografii: „Keď som to všetko urobil, vysadol som na koníka, ktorého mi...

Čítaj viac

Sv. Ignác z Loyoly: Študent teológie (1533-1535)

Sv. Ignác z Loyoly: Študent teológie (1533-1535) Po ukončení štúdia filozofie, Ignác začal študovať teológiu, ktorú nemohol dokončiť v Paríži. Od tohto času sa už nesnažil získať doktorát z teológie, pre ktorý sa vyžadovalo 12 rokov štúdia, ani len bakalarát, ktorý si vyžadoval päť alebo šesť rokov štúdia. Keď odišiel z Paríža, bol mu vystavený, s dátumom 14. október 1536, diplom z fakulty teológie, v ktorom sa dosvedčovalo, že Ignác z Loyoly je majster umenia. To znamená, že Ignác študoval teológiu v Paríži pravdepodobne len rok a pól a využil ju najmä na štúdium posvätných vied. Teologická formácia Ignáca bola podstatne tomistická. V Konštitúciách neskôr bude prikazovať, aby sa študenti Spoločnosti Ježišovej vzdelávali v učení sv. Tomáša Akvinského, spolu...

Čítaj viac

Sľuby na Montmartre – 15. august 1534

Sľuby na Montmartre – 15. august 1534 Sv. Ignác uvádza vo svojej Autobiografii: „Niekoľko rokov som študoval teológiu a získal som si viacerých spoločníkov.“ (Autobiografia 84) Totiž okrem Favra a Františka Xaverského pridali sa k Ignácovi ďalší štyria spoločníci: Diego Laínez z Almazánu v Kastílii a Alfonz Salmerón z Toleda, ktorí sa s ním poznali už v Alcale. Z túžby bližšie poznať Ignáca prišli do Paríža, kde si pod jeho vedením urobili duchovné cvičenia na jar r. 1534. Tretím novým spoločníkom bol Mikuláš Bobadilla z diecézy Palencia, ktorý sa zriekol profesúry filozofie vo Valladolide a odišiel do Paríža študovať ešte aj teológiu. Mal otvorenú, veselú povahu, rád žartoval a z prvých spoločníkov najdlhšie žil (†1590). Štvrtým spoločníkom bol Portugalec Šimon...

Čítaj viac

Skúsenosť obrátenia a psychológia obrátenia sv. Ignáca z Loyoly

Skúsenosť obrátenia a psychológia obrátenia sv. Ignáca z Loyoly Po odchode z Pamplony do Loyoly Ignác prežíval celú sériu nepríjemných udalostí: –          Náročná cesta zo zranenou nohou, ktorú mu museli znovu operovať. Ignác takmer po 30 rokoch píše vo svojej Autobiografii: „Keď som padol, obranci pevnosti sa vzdali Francúzom. Títo po zaujatí pevnosti veľmi dobre zaobchádzali so mnou raneným a správali sa voči mne zdvorilo a priateľsky. Zostal som v Pamplone ešte dvanásť alebo pätnásť dní a potom ma odniesli na nosidlách do môjho rodného kraja. Tam sa mi stav veľmi zhoršil. Z mnohých strán povolali všetkých lekárov a ránhojičov, ktorí vyhlásili, že mi nohu musia znova rozlámať a kosti sa musia dať na správne miesto. Hovorili, že kosti boli alebo prvý raz...

Čítaj viac

Ego Ignáca z Loyoly v Pamplone

„Ego“ Ignáca z Loyoly v Pamplone Pamplona je ideálne miesto, ktoré nám ponúka nahliadnuť na osobu a ideály Ignáca pred obrátením. Jednou z jeho charakteristík je, že bol človekom zbraní. Ignác z Loyoly sa javí ako elegantný a odvážny mladý šľachtický rytier, z ktorého sa stal šikovný a odvážny vojak. Bol to výsledok, plod kultúry a danej doby, v ktorej žil. Charakteristickým pre neho bol najmä rytiersky kódex, ktorý bol v tom čase veľmi cenený: –          Odvaha v sebaobrane. –          Schopnosť viesť vojnu. –          Lojálnosť a úctivosť svojmu pánovi. –          Veľkodušnosť dať k dispozícii všetko. –          Hľadanie vlastnej slávy. –          Silná sebadôvera a hrdosť. –          Nepopierateľná odvaha. Toto boli...

Čítaj viac