Preskočiť na obsah

Volanie alebo výzva pominuteľného kráľa (DC 93-94)

Volanie alebo výzva pominuteľného kráľa (DC 93-94)

1 Druhý bod. Pozorovať, ako tento kráľ hovorí ku všetkým svojim ľuďom: 2 mojou vôľou je získať celú zem neveriacich; preto, kto chce byť pripojený ku mne, musí byť spokojný s jedlom ako ja, a tiež s nápojom a oblečením, atď.; rovnako musí pracovať so mnou vo dne a bdieť v noci, atď.; pretože tak potom bude mať podiel so mnou na víťazstve, ako ho mal na námahách.“ (DC 93)

Tí, ktorí sú volaní

„Všetkým svojim ľuďom“ – totiž, všetkým tým, čo boli v jeho službách a zamestnaní, bez odmietnutia nikoho.

Úmysel

Nadchnúť celý kresťanský ľud – kampaňou nadchnúť všetkých, aby „získali zem neveriacich“ a tak zabránili neustálym útokom a prepadnutiam a ich nepriaznivým vplyvom, zvestujúc im pravú vieru a znovu navrátiť pre nich Sväté miesta. Tieto vyjadrenia sv. Ignáca sú charakteristické pre dobu, v ktorej žil a mentalitu, v ktorej vyrastal. Podobenstvo o kráľovstve a dočasnom – pominuteľnom kráľovi má hodnotu však aj dnes: ide o kvalifikovaný prostriedok vyvolený Bohom, ide o vojnu oslobodenia a o dokonalú rovnosť medzi vodcom a poddanými. (pracovať so mnou, pracovať ako ja)

Podmienky

Kráľ pozýva svojich ľudí, aby išli „s ním“, aby žili „ako on“, aby pracovali „ako on“, aby mali podiel na jeho námahách a nakoniec, aby dosiahli konečné víťazstvo „s ním“. Podobné „námahy“ Ignác vymenováva aj v bodoch DC 9, 51, 116, 206.

Odpoveď poriadených

1Tretí bod. Uvažovať, čo musia odpovedať dobrí poddaní (podriadení) tak štedrému a ľudskému kráľovi; 2 a preto, ak by niekto neakceptoval prosbu takéhoto kráľa, taký by si zasluhoval byť pokarhaný pred celým svetom a pokladaný za naničhodného rytiera.“ (DC 94) Sv. Ignác pripomína ideál rytierstva a tým ideálom bolo, aby rytier veľkodušne odpovedal na prosbu svojho pána a kráľa.

V tomto bode teda môžeme nájsť pozitívnu odpoveď rytiera – to sú tí, ktorí majú úctu a vážnosť pred svojim kráľom, presvedčení o tom, že nikdy nebudú môcť odpovedať tak ako si tento kráľ zaslúži. Taktiež môžeme vidieť odpoveď negatívnu od tých, ktorí stratili dôstojnosť, česť, vierohodnosť, či dôveryhodnosť, hľadajú iba výhovorky, aby sa vyhli tak delikátnemu volaniu.

(Darío López Tejada SJ, Los ejercicios espirituales de san Ignacio de Lyola, s.387-388)