Rytier v službe Krista

V Ignácovi máme typický príklad transformácie, či premeny bytia, ktorá začína od momentu zranenia v Pamplone, a ktorá pokračuje potom počas jeho celého života. Táto vnútorná premena Ignáca sa rozvíja od duchovnej zmeny, evidentne realizovanej pod vedením Ducha Svätého, ktorého cieľom je podrobiť si všetky prirodzené schopnosti bytia a uviesť do činnosti zámer alebo plán Boha. Ignác sa nám na začiatku predstavuje so všetkou silou. Človek, ktorý bol odvážny, ambiciózny, ktorý dokázal presvedčiť a pritiahnuť k sebe ostatných rytierov, aby znova nabrali odvahu a bránili pevnosť Pamplona. Čítame v jeho Autobiografii: „Keď som bol v istej pevnosti, ktorú dobýjali Francúzi a keď všetci mienili sa vzdať, aby si zachránili životy, pretože sme jasne videli, že sa...

Čítaj viac