Preskočiť na obsah

Cieľ prvého týždňa DC sv. Ignáca (DC 45)

Sv. Ignác si dal veľmi záležať na tom, aby každý „týždeň DC“ mal svoj primeraný cieľ. Cieľ „prvého týždňa“ môžeme objaviť predovšetkým v prosbách piatich cvičení, ktoré predkladá.  Môžeme povedať, že cieľ zodpovedá milostiam, o ktoré žiadame alebo prosíme v týchto cvičeniach. (pozri prosby: DC 48, 55, 62, 64, 65) Boh udeľuje tieto milosti s veľkou štedrosťou každému, kto je vnútorne disponovaní pre ich prijatie.

Zaujímavo o tom hovoria Direktória pre dávanie duchovných cvičení:

Páter Duarte Pereyru hovorí: „Vysvetlil som, že cieľ tohto Prvého týždňa je ten, aby človek vnútorne vstúpil do sebapoznania, lebo z koreňa sebapoznania s Pánovou milosťou, musí prameniť naše dobro a že tento cieľ korešponduje s cieľom očisťujúceho života, ktorý korešponduje s týmto Prvým týždňom. Tento cieľ spočíva v tom, že budeme nenávidieť hriech, pretože je to urážka Boha. Tento cieľ spočíva v účinnej náprave, keď budeme nenávidieť sami seba, budeme milovať opovrhovanie sebou samými a budeme veľmi túžiť po pravom pokání a s Božou milosťou budeme praktizovať pokánie. A pre tento účel sme prijali meditáciu a modlitbu ako prostriedky a videli sme, že je to dôležité ako náprava zlých činov človeka a že je to prostriedok pre sebapoznanie.“ (Direktórium 10:20)

Samozrejme, že toto poznanie hriechu nedosiahneme sami od seba. Potrebujeme milosť a silu Ducha Svätého: „Duch Svätý jasne pôsobí u tých, ktorí ich robia (DC), dáva poznanie hriechu, ľútosť za hriechy, vôľu zmeniť svoj život, pohŕdať svetom, túžbu po umŕtvovaní, atď. (Direktórium 12:7)

Jeden z prvých spoločníkov sv. Ignáca Peter Faber si zapísal do svojho „Memorial“ (v českom jazyku pod názvom: Peter Faber – Krátky život, dlouhé cesty): „V prvom týždni sa právom prosí o tri milosti, ktoré zodpovedajú látke, o ktorej sa pojednáva, čo sú hriechy: 1. Pravé poznanie hriechov celého minulého života a skrúšenosť nad nimi. 2. Poznanie neporiadku, ktorý je vlastný takémuto životu. 3. Poznanie a predsavzatie, že sa naozaj napravím a dôkladne usporiadam svoj život v budúcnosti.“ (Denník 303) O tieto tri milosti prosíme tiež v rozhovoroch na konci každej meditácie. (porov. Direktórium 16:4)

Cieľom „prvého týždňa“ je aj vyvolať silnú túžbu po radikálnej zmene života, želanie dokonalého obrátenia sa k Bohu, ktorý je plný milosrdenstva a lásky. Samozrejme, že je opäť potrebná Pánova milosť: „Cieľ, ktorý s Pánovou milosťou hľadáme v Prvom Týždni spočíva v tom, aby človek poznal sám seba, a keď bude poznať sám seba, zistí, že zišiel z cesty, kráčal po ceste svojej vlastnej záhuby, odišiel od Boha a jeho celého dobra. Toto poznanie vyvoláva silnú túžbu napraviť túto situáciu, čo sa dosiahne pravým pokáním.“ (Direktórium 10:17)

Poznanie seba samého, ľútosť (žiaľ, slzy) nad hriechmi, dobre vykonaná svätá spoveď, túžba hľadať čnosti, túžba napraviť svoj život, či reforma vnútorného a vonkajšieho života napokon vedie k odvážnemu nasledovaniu a napodobňovaniu života Ježiša Krista. A to je veľmi dôležité.